Plan anual de actiune privind serviciile sociale

 • HCL nr. 5 din 26.01.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Grindu, pentru perioada 2023 – 2027 Vizualizare
 • HCL nr. 4 din 26.01.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social întocmit conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Vizualizare
 • HCL nr. 3 din 26.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2023 Vizualizare
 • HCL nr. 21 din 21.03.2022 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2021 Vizualizare
  • HCL nr. 21 din 21.03.2022 – Anexa HCL 21 din 21.03.2022 activitate asistentii personali Vizualizare
 • HCL nr. 20 din 21.03.2022 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul comunei Grindu, județul Ialomița Vizualizare
 • HCL nr. 7 din 08.02.2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social întocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Vizualizare
 • HCL nr. 6 din 08.02.2022 pentru aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a numărului de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2022 Vizualizare
 • HCL nr. 44 din 19.08.2021 pentru modificarea H.C.L.nr.8 din 22.03.2021 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2021  Vizualizare
 • HCL nr. 42 din 19.08.2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2021  Vizualizare
 • HCL nr. 39 din 29.07.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul comunei Grindu, județul Ialomița  Vizualizare
  • HCL nr. 39 din 29.07.2021 – Anexa 1 Plan servicii sociale Vizualizare