Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • HCL nr. 44 din 19.08.2021 pentru modificarea H.C.L.nr.8 din 22.03.2021 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2021  Vizualizare
  • HCL nr. 42 din 19.08.2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2021  Vizualizare
  • HCL nr. 39 din 29.07.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul comunei Grindu, județul Ialomița  Vizualizare
    • HCL nr. 39 din 29.07.2021 – Anexa 1 Plan servicii sociale Vizualizare