Hotărâri de C.L.

Anul 2024
 • HCL nr. 16 din 29.02.2024 pentru modificarea HCL nr.4 din 30.01.2024 privind transferul sumei de 26.061,52 lei din excedentul Sursei E a bugetului local în veniturile Sursa A a bugetului local Nr: 16 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
  • HCL nr. 15 din 29.02.2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 29/21.03.2022 privind aprobarea cofinanțării investitiilor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărașii și Ialomița, în perioada 2014-2020”- etapa II, aferente Comunei Grindu Nr: 15 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
   • HCL nr. 14 din 29.02.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu Nr: 14 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
    • HCL nr. 13 din 29.02.2024 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I al anului 2024 Nr: 13 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
     • HCL nr. 13 din 29.02.2024 – Anexe buget Vizualizare
    • HCL nr. 12 din 29.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare moderată a clădirii Gradinița de copii, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice în comuna Grindu, județul Ialomița”, după achiziția publică Nr: 12 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
     • HCL nr. 12 din 29.02.2024 – Anexă la HCL nr.12 reabilitare grădiniță Vizualizare
    • HCL nr. 11 din 29.02.2024 privind încheierea cu un avocat a unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță a Primăriei comunei Grindu Nr: 11 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
     • HCL nr. 10 din 29.02.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 10 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
      • HCL nr. 08 din 29.02.2024 privind plata cotizaţiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECOO 2009”, pentru anul 2024 Nr: 08 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
       • HCL nr. 07 din 29.02.2024 privind plata cotizaţiei către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – filiala Ialomița pentru anul 2024 Nr: 07 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
        • HCL nr. 06 din 29.02.2024 privind plata cotizației către Asociația Comunelor din România pentru anul 2024 Nr: 06 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
         • HCL nr. 05 din 29.02.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 05 (Adaugat la data 29.02.2024) Vizualizare
          • HCL nr. 04 din 30.01.2024 privind transferul sumei de 26.061,52 lei din excedentul Sursei E a bugetului local în veniturile Sursa A a bugetului local Nr: 04 (Adaugat la data 30.01.2024) Vizualizare
           • HCL nr. 03 din 30.01.2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 Nr: 03 (Adaugat la data 30.01.2024) Vizualizare
            • HCL nr. 03 din 30.01.2024 – Anexe la HCL nr.1 – 3 din 30.01.2024 Vizualizare
           • HCL nr. 02 din 30.01.2024 privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Grindu pentru anul 2023 Nr: 02 (Adaugat la data 30.01.2024) Vizualizare
            • HCL nr. 01 din 10.01.2024 privind utilzare excedentului anilor precedenti, in anul 2024 Nr: 01 (Adaugat la data 10.01.2024) Vizualizare
             Anul 2023
             • HCL nr. 101 din 28.12.2023 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2024 Nr: 101 (Adaugat la data 28.12.2023) Vizualizare
              • HCL nr. 100 din 28.12.2023 privind organizarea și funcționarea rețelei scolare pe raza comunei Grindu pentru anul școlar 2024 – 2025 Nr: 100 (Adaugat la data 28.12.2023) Vizualizare
               • HCL nr. 100 din 28.12.2023 – Anexă la HCL nr.100 din 28.12.2023 Vizualizare
              • HCL nr. 99 din 20.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023 Nr: 99 (Adaugat la data 20.12.2023) Vizualizare
               • HCL nr. 99 din 20.12.2023 – Anexe buget Vizualizare
              • HCL nr. 98 din 20.12.2023 privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”, precum și mandatarea primarului comunei Grindu, ca reprezentant al comunei Grindu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița” Nr: 98 (Adaugat la data 20.12.2023) Vizualizare
               • HCL nr. 97 din 20.12.2023 pentru modificarea HCL nr. 94/28.11.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 97 (Adaugat la data 20.12.2023) Vizualizare
                • HCL nr. 96 din 20.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 Nr: 96 (Adaugat la data 20.12.2023) Vizualizare
                 • HCL nr. 96 din 20.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 – Anexă la HCL impozite 2024 Vizualizare
                • HCL nr. 94 din 28.11.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 94 (Adaugat la data 28.11.2023) Vizualizare
                 • HCL nr. 94 din 28.11.2023 – Anexa 1 Organigrama Vizualizare
                 • HCL nr. 94 din 28.11.2023 – Anexa 2 Stat de funcţii Vizualizare
                • HCL nr. 93 din 28.11.2023 privind rectificarea bugetului local pe Trimestrul IV al anului 2023 Nr: 93 (Adaugat la data 28.11.2023) Vizualizare
                 • HCL nr. 93 din 28.11.2023 – Anexe buget Vizualizare
                • HCL nr. 92 din 28.11.2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 92 (Adaugat la data 28.11.2023) Vizualizare
                 • HCL nr. 91 din 28.11.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 91 (Adaugat la data 28.11.2023) Vizualizare
                  • HCL nr. 90 din 28.11.2023 privind aprobarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea «Pomului de Crăciun» copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu Nr: 90 (Adaugat la data 28.11.2023) Vizualizare
                   • HCL nr. 89 din 28.11.2023 privind încheierea a două contracte de închiriere pentru două apartamente apartinând domeniului public al comunei Grindu Nr: 89 (Adaugat la data 28.11.2023) Vizualizare
                    • HCL nr. 88 din 13.11.2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 88 (Adaugat la data 13.11.2023) Vizualizare
                     • HCL nr. 88 din 13.11.2023 – Anexa Inventar domeniu public nov 2023 Vizualizare
                    • HCL nr. 87 din 13.11.2023 privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ” Înfiinţarea unui parc fotovoltaic în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia Nr: 87 (Adaugat la data 13.11.2023) Vizualizare
                     • HCL nr. 87 din 13.11.2023 – Anexa 1 Macheta devize PNRR foto Grindu 07.11.2023 Vizualizare
                     • HCL nr. 87 din 13.11.2023 – Anexa 2 Grindu PD Vizualizare
                    • HCL nr. 86 din 31.10.2023 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare strada Stadionului” Nr: 86 (Adaugat la data 31.10.2023) Vizualizare
                     • HCL nr. 85 din 31.10.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T.Grindu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 să voteze favorabil la propunerea de aprobarea a tarifelor pentru activitățile de colectare a deșeurilor generate ocazional practicate de operatorul delegat ADI ECOO 2009 S.R.L în aria teritorială a A.D.I. ECOO 2009 și la propunerea de aprobarea a Actului adițional nr.5 la Contractul de Delegare nr.14/10.03.2022 Nr: 85 (Adaugat la data 31.10.2023) Vizualizare
                      • HCL nr. 84 din 31.10.2023 pentru modificarea H.C.L.nr.29/13.04.2023 privind asocierea UAT Grindu cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Nr: 84 (Adaugat la data 31.10.2023) Vizualizare
                       • HCL nr. 83 din 31.10.2023 privind încheierea cu un avocat a unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță a Primăriei comunei Grindu, în Dosarul nr.1119/98/2023 Nr: 83 (Adaugat la data 31.10.2023) Vizualizare
                        • HCL nr. 82 din 31.10.2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023 prin virări de credite de la un capitol la altul și în cadrul aceluași capitol – partea de cheltuieli – Sursa A Nr: 82 (Adaugat la data 31.10.2023) Vizualizare
                         • HCL nr. 81 din 31.10.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECOO 2009” Nr: 81 (Adaugat la data 31.10.2023) Vizualizare
                          • HCL nr. 80 din 27.09.2023 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: „Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 80 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                           • HCL nr. 79 din 27.09.2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.21/18.05.2021 care a modificat și completat H.C.L.nr.23/29.05.2001privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 79 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                            • HCL nr. 79 din 27.09.2023 – Anexa Inventar domeniu public Vizualizare
                           • HCL nr. 78 din 27.09.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Comuna Grindu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Intercomunitară ”ECOO 2009”, să voteze pentru aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare actualizat și pentru aprobarea contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare Nr: 78 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                            • HCL nr. 77 din 27.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare moderată a Școlii generale cu cls.I-VIII, Corp A, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 77 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                             • HCL nr. 77 din 27.09.2023 ind.școală – Anexa Deviz general estimativ al obiectivului de investiţii “Reabilitare moderata a cladirii Scolii generale cu cls. I-VIII, corp A, pentru imbunatatirea furnizarii serviciilor publice in comuna Grindu, judetul Ialomita” Vizualizare
                            • HCL nr. 76 din 27.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare moderată a clădirii Grădinița de copii, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 76 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                             • HCL nr. 76 din 27.09.2023 ind. grădiniță – Anexa Deviz general estimativ al obiectivului de investiţii “Reabilitare moderata a cladirii Gradinita de copii, pentru imbunatatirea furnizarii serviciilor publice in comuna Grindu, judetul Ialomita” Vizualizare
                            • HCL nr. 75 din 27.09.2023 pentru modificarea HCL nr. 28/21.03.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru Comuna Grindu Nr: 75 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                             • HCL nr. 74 din 27.09.2023 privind însușirea raportului de evaluare a patrimoniului din domeniul public și privat al comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 74 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                              • HCL nr. 73 din 27.09.2023 privind neasumarea “Programului pentru școli al României “ în perioada 2023 – 2029 pe raza teritorială a Unității administrativ teritoriale Grindu Nr: 73 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                               • HCL nr. 72 din 27.09.2023 pentru modificarea H.C.L.nr.45/25.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Grindu Nr: 72 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                                • HCL nr. 71 din 27.09.2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 71 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                                 • HCL nr. 70 din 27.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2023/2024 Nr: 70 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                                  • HCL nr. 69 din 27.09.2023 pentru modificarea H.C.L. nr.11 din 15.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare interinstituțional între UAT Grindu și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului : „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 Nr: 69 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                                   • HCL nr. 69 din 27.09.2023 – Anexa Protocol de colaborare HUB – 3181UAT Vizualizare
                                  • HCL nr. 68 din 27.09.2023 privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”, precum și mandatarea primarului comunei Grindu ca reprezentant al comunei Grindu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița” Nr: 68 (Adaugat la data 27.09.2023) Vizualizare
                                  • HCL nr. 67 din 31.08.2023 alegere preşedinte ședință Nr: 67 (Adaugat la data 31.08.2023) Vizualizare
                                   • HCL nr. 66 din 31.08.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.59/09.08.2023 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Cămin Cultural în comuna Grindu, județul Ialomița”, după încheierea contractului de achiziție publică Nr: 66 (Adaugat la data 31.08.2023) Vizualizare
                                    • HCL nr. 66 din 31.08.2023 – Deviz indicatori Vizualizare
                                   • HCL nr. 65 din 31.08.2023 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a autoturismelor aflate în proprietatea comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 65 (Adaugat la data 31.08.2023) Vizualizare
                                    • HCL nr. 65 din 31.08.2023 – Anexa Regulamentul de exploatare autoturisme Vizualizare
                                   • HCL nr. 64 din 31.08.2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2023 Nr: 64 (Adaugat la data 31.08.2023) Vizualizare
                                    • HCL nr. 64 din 31.08.2023 – Anexa buget Vizualizare
                                   • HCL nr. 63 din 31.08.2023 privind aprobarea transmiterii imobilului – teren în suprafață de 225 mp, înscris în cartea funciară a UAT Grindu nr.23480, nr. cadastral 23480, din domeniul public al comunei Grindu, județul Ialomița, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale Nr: 63 (Adaugat la data 31.08.2023) Vizualizare
                                    • HCL nr. 62 din 31.08.2023 pentru modificarea H.C.L. nr.29/21.03.2022 privind aprobarea cofinanțării investitiilor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărașii și Ialomița, în perioada 2014-2020”, aferente Comunei Grindu Nr: 62 (Adaugat la data 31.08.2023) Vizualizare
                                     • HCL nr. 62 din 31.08.2023 – Anexa 1 Indicatori tehnico-economici UAT GRINDU Vizualizare
                                    • HCL nr. 61 din 09.08.2023 privind mandatare aprobare Act ad. 4 ECOO 2009 Nr: 61 (Adaugat la data 09.08.2023) Vizualizare
                                     • HCL nr. 60 din 09.08.2023 privind demolare castele apă Nr: 60 (Adaugat la data 09.08.2023) Vizualizare
                                      • HCL nr. 60 din 09.08.2023 – Anexă la HCL demolare castele de apă Vizualizare
                                     • HCL nr. 59 din 09.08.2023 privind aprobare Deviz Amenajare Cămin Cultural Nr: 59 (Adaugat la data 09.08.2023) Vizualizare
                                      • HCL nr. 58 din 09.08.2023 privind rectificarea bugetului local al anului 2023 Nr: 58 (Adaugat la data 09.08.2023) Vizualizare
                                       • HCL nr. 58 din 09.08.2023 – Anexe HCL rectificare buget Vizualizare
                                      • HCL nr. 57 din 22.06.2023 privind rectificarea bugetului local al anului 2023 Nr: 57 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
                                       • HCL nr. 57 din 22.06.2023 – Anexe buget Vizualizare
                                      • HCL nr. 56 din 22.06.2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 56 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
                                       • HCL nr. 56 din 22.06.2023 – Anexa Inventar domeniu public stație apă Vizualizare
                                      • HCL nr. 55 din 22.06.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al UAT Comuna Grindu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, Actul Adițional nr.4 la Contractul de delegare prin atribuirea directă a gestiunii serviciului public de salubrizare a deșeurilor municipale în județul Ialomița, nr.14/10.03.2022 Nr: 55 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
                                       • HCL nr. 54 din 22.06.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.45/25.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Grindu Nr: 54 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
                                        • HCL nr. 53 din 22.06.2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 42 din 04.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu Nr: 53 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
                                         • HCL nr. 52 din 22.06.2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 30/13.04.2023 privind aprobarea concesionarii, prin licitaţie publică, a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu, în vederea edificării unor locuinţe familiale Nr: 52 (Adaugat la data 22.06.2023) Vizualizare
                                          • HCL nr. 51 din 25.05.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 83 / 05.12.2022 privind implementarea proiectului de investiții: ”Dotare Cămin Cultural în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 51 (Adaugat la data 25.05.2023) Vizualizare
                                           • HCL nr. 50 din 25.05.2023 privind trecerea din domeniul public al comunei în domeniul privat al comunei Grindu a imobilului : Clădire Școală generală cu clasele I-VIII Grindu Corp C (sat nou) Nr: 50 (Adaugat la data 25.05.2023) Vizualizare
                                            • HCL nr. 49 din 25.05.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 49 (Adaugat la data 25.05.2023) Vizualizare
                                             • HCL nr. 48 din 25.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Cămin Cultural în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 48 (Adaugat la data 25.05.2023) Vizualizare
                                              • HCL nr. 47 din 25.05.2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 47 (Adaugat la data 25.05.2023) Vizualizare
                                               • HCL nr. 47 din 25.05.2023 – Anexă la HCL nr. 47 din 25.05.2023 PAAR Grindu Vizualizare
                                              • HCL nr. 46 din 25.05.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Grindu, comuna Grindu, judeţul Ialomița” Nr: 46 (Adaugat la data 25.05.2023) Vizualizare
                                               • HCL nr. 45 din 25.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Grindu Nr: 45 (Adaugat la data 25.05.2023) Vizualizare
                                                • HCL nr. 45 din 25.05.2023 – Anexă la Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Grindu, județul Ialomița Vizualizare
                                               • HCL nr. 44 din 09.05.2023 privind aderarea și includerea unităţii administrativ-teritoriale comuna Grindu la noul Parteneriat, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia ”Grupul de Acțiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga” pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027, inclusiv pentru accesarea sub-măsurii 19.1 PNDR „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în vederea selecției și autorizării GAL-urilor pentru perioada 2023-2027” Nr: 44 (Adaugat la data 09.05.2023) Vizualizare
                                                • HCL nr. 43 din 09.05.2023 privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții: “Racorduri canalizare la gospodăriile populației în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 43 (Adaugat la data 09.05.2023) Vizualizare
                                                 • HCL nr. 42 din 04.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu Nr: 42 (Adaugat la data 04.05.2023) Vizualizare
                                                  • HCL nr. 41 din 04.05.2023 pentru revocarea H.C.L. nr.33 din 13.04.2023 privind modificarea coeficientului de ierarhizare pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Grindu și a indemnizației consilierilor locali Nr: 41 (Adaugat la data 04.05.2023) Vizualizare
                                                   • HCL nr. 40 din 04.05.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.30/13.04.2023 privind aprobarea concesionarii, prin licitaţie publică, a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu, în vederea edificării unor locuinţe familiale Nr: 40 (Adaugat la data 04.05.2023) Vizualizare
                                                    • HCL nr. 39 din 04.05.2023 privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții: “Extindere front captare și retehnologizare gospodărire de apă în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 39 (Adaugat la data 04.05.2023) Vizualizare
                                                     • HCL nr. 39 din 04.05.2023 Anexa 1- cerere finantare Vizualizare
                                                     • HCL nr. 39 din 04.05.2023 Anexa 2.1. deviz general apa grindu Vizualizare
                                                    • HCL nr. 38 din 21.04.2023 privind rectificarea bugetului local al anului 2023 Nr: 38 (Adaugat la data 21.04.2023) Vizualizare
                                                     • HCL nr. 38 din 21.04.2023 – Anexe rectificare buget Vizualizare
                                                    • HCL nr. 37 din 21.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare moderată a clădirii Gradinița de copii, pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 37 (Adaugat la data 21.04.2023) Vizualizare
                                                     • HCL nr. 37 din 21.04.2023 – D.A.L.I. Grindu Grădiniță Vizualizare
                                                     • HCL nr. 37 din 21.04.2023 – Deviz General Grindu Grădiniță Vizualizare
                                                    • HCL nr. 36 din 21.04.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare moderata a cladirii Scolii generale cu cls I-VIII, corp A, pentru imbunatatirea furnizarii serviciilor publice in comuna Grindu, judetul Ialomita” Nr: 36 (Adaugat la data 21.04.2023) Vizualizare
                                                     • HCL nr. 36 din 21.04.2023 – D.A.L.I. Grindu Școală Vizualizare
                                                     • HCL nr. 36 din 21.04.2023 – Deviz Genaral Grindu Școală Vizualizare
                                                    • HCL nr. 35 din 21.04.2023 privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”, precum și mandatarea primarului comunei Grindu ca reprezentant al comunei Grindu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ” delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița” Nr: 35 (Adaugat la data 21.04.2023) Vizualizare
                                                     • HCL nr. 35 din 21.04.2023 – Anexa 1 Studiu de Oportunitate Vizualizare
                                                     • HCL nr. 35 din 21.04.2023 – Anexa 2 Studiu de Fundamentare Vizualizare
                                                     • HCL nr. 35 din 21.04.2023 – Anexa 3 Strategia de contractare Vizualizare
                                                     • HCL nr. 35 din 21.04.2023 – Anexa 4 Documentatia de atribuire Vizualizare
                                                    • HCL nr. 34 din 21.04.2023 privind aprobarea Statutului, actualizat, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009 Nr: 34 (Adaugat la data 21.04.2023) Vizualizare
                                                     • HCL nr. 33 din 13.04.2023 privind modificarea coeficientului de ierarhizare pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Grindu și a indemnizației consilierilor locali Nr: 33 (Adaugat la data 13.04.2023) Vizualizare
                                                      • HCL nr. 32 din 13.04.2023 privind aprobarea desființării/demolării imobilului înscris în C.F. nr.20054 Școală Nr: 32 (Adaugat la data 13.04.2023) Vizualizare
                                                       • HCL nr. 31 din 13.04.2023 privind aprobarea modelului de cerere în vederea închirierii pășunii și a actului adițional de modificare a contractelor de închiriere a pășunii de către persoanele fizice/juridice care dețin animale Nr: 31 (Adaugat la data 13.04.2023) Vizualizare
                                                        • HCL nr. 30 din 13.04.2023 privind aprobarea concesionarii, prin licitaţie publică, a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu, în vederea edificării unor locuinţe familial Nr: 30 (Adaugat la data 13.04.2023) Vizualizare
                                                         • HCL nr. 30 din 13.04.2023 Anexă la HCL nr.30 din 13.04.2023 Vizualizare
                                                        • HCL nr. 29 din 13.04.2023 privind asocierea UAT Grindu cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Nr: 29 (Adaugat la data 13.04.2023) Vizualizare
                                                         • HCL nr. 29 din 13.04.2023 – Anexa nr. 1 la HCL nr.29 din 13.04.2023 Vizualizare
                                                         • HCL nr. 29 din 13.04.2023 – Anexa 2 la HCL nr.29 din 13.04.2023 Vizualizare
                                                         • HCL nr. 29 din 13.04.2023 – Anexa HCL nr.29 din 13.04.2023 Vizualizare
                                                        • HCL nr. 28 din 08.03.2023 privind aprobarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare străzi locale în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 28 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                         • HCL nr. 27 din 08.03.2023 privind rectificarea bugetului local al anului 2023 Nr: 27 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                          • HCL nr. 27 din 08.03.2023 – Anexe rectificare buget Vizualizare
                                                         • HCL nr. 26 din 08.03.2023 privind încheierea unui contract de superficie pentru un imobil din domeniul privat al comunei Grindu către Iancu Victoraş Nr: 26 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                          • HCL nr. 25 din 08.03.2023 privind încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță a Primăriei comunei Grindu, în Dosarul nr.197/98/2023 Nr: 25 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                           • HCL nr. 24 din 08.03.2023 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinând domeniului public al comunei Grindu, nr. cadastral 20054 -dezalipire loturi scoala Corp D Nr: 24 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                            • HCL nr. 23 din 08.03.2023 privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”, precum și mandatarea primarului comunei Grindu ca reprezentant al comunei Grindu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ” delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița” Nr: 23 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                             • HCL nr. 23 din 08.03.2023 – Anexa 1 la HCL nr.23 din 08.03.2023 Studiu de oportunitate Pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din județului Ialomița Vizualizare
                                                             • HCL nr. 23 din 08.03.2023 – Anexa 2 la HCL nr.23 din 08.03.2023 Studiu de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din județul Ialomița Vizualizare
                                                             • HCL nr. 23 din 08.03.2023 – Anexa 3 la HCL nr. 23 din 08.03.2023 Strategia de contractare aferentă procedurii de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din județul Ialomița Vizualizare
                                                             • HCL nr. 23 din 08.03.2023 – Anexa 4 la HCL nr.23 din 08.03.2023 Anexa 8 la CD_Indicatori, Contract depozitare, CS depozitare, FDA depozitare si Formulare FDA depozitare Vizualizare
                                                            • HCL nr. 22 din 08.03.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al UAT Comuna Grindu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” modificarea și completarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009_15.02.2023 Nr: 22 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                             • HCL nr. 22 din 08.03.2023 – Anexa Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare Vizualizare
                                                            • HCL nr. 21 din 08.03.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, pentru anul 2023 Nr: 21 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                             • HCL nr. 20 din 08.03.2023 privind aprobarea cuantumului contribuției/cotizaţiei către “Grupul de Acțiune Locală Ialomița, Centrala Balaciu – Căzănești – Reviga” Nr: 20 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                              • HCL nr. 19 din 08.03.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Asociația Comunelor din România, pentru anul 2023 Nr: 19 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                               • HCL nr. 18 din 08.03.2023 privind asocierea UAT Grindu cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Nr: 18 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                                • HCL nr. 18 din 08.03.2023 – Anexa 1 la HCL nr.18 din 08.03.2023 Tipurile minime de echipamente IT CONFORM GHIDULUI SOLICITANTULUI Activitatea nr. 1.5.2 Activitatea 2 – Echiparea bibliotecilor cu echipamente informatice noi sau modernizate Vizualizare
                                                                • HCL nr. 18 din 08.03.2023 – Anexa 2 la HCL nr.18 din 08.03.2023 Acord de parteneriat Vizualizare
                                                               • HCL nr. 17 din 08.03.2023 privind aprobarea delegării către Unitatea administrativ – teritorială Județul Ialomița a depunerii cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Nr: 17 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                                • HCL nr. 17 din 08.03.2023 – Anexa la HCL nr.17 din 08.03.2023 Acord de cooperare pentru depunerea și implementarea proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Vizualizare
                                                               • HCL nr. 16 din 08.03.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.32/23.06.2021 privind stabilirea unei taxe pentru desfășurarea de evenimente în incinta Căminului Cultural din comuna Grindu, județul Ialomița Nr: 16 (Adaugat la data 08.03.2023) Vizualizare
                                                                • HCL nr. 15 din 15.02.2023 privind însuşirea raportului de evaluare a bunului aflat în inventarul domeniului privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, identificat prin Cartea funciară nr.23517 Nr: 15 (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                 • HCL nr. 15 din 15.02.2023 – Anexa Raport de evaluare Vizualizare
                                                                • HCL nr. 14 din 15.02.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 14 (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                 • HCL nr. 13 din 15.02.2023 privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Grindu pentru anul 2022 Nr: 13 (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                  • HCL nr. 12 din 15.02.2023 privind modificarea și completarea H.C.L.nr.2/26.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 Nr: 12 (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                   • HCL nr. 11 din 15.02.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Grindu și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru colaborarea interinstituțională, în cadrul proiectului: „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963 Nr: 11 (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                    • HCL nr. 11 din 15.02.2023 – aprobare protocol dotare asistenta sociala – Anexa la aprobare Protocol_HUB_-3181UAT Vizualizare
                                                                   • HCL nr. 10 din 15.02.2023 privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2023/2024 Nr: 10 (Adaugat la data 15.02.2023) Vizualizare
                                                                    • HCL nr. 10 din 15.02.2023 Anexa la HCL funcţionarea reţelei şcolare an scolar 2023 – 2024 Vizualizare
                                                                   • HCL nr. 9 din 26.01.2023 privind utilizarea excedentului anilor precedenți, în anul 2023 Nr: 9 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
                                                                    • HCL nr. 8 din 26.01.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a trei loturi teren intravilan apartinând domeniului privat al comunei Grindu Nr: 8 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
                                                                     • HCL nr. 8 din 26.01.2023 privind aprobare studiu oportunitate – Anexa la Studiu de oportunitate Vizualizare
                                                                    • HCL nr. 7 din 26.01.2023 privind declararea de utilitate publică și interes local al obiectivului de investiții: “Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 7 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
                                                                     • HCL nr. 6 din 26.01.2023 privind modificarea taxei de închiriere a buldoexcavatorului aflat în patrimoniul comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 6 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
                                                                      • HCL nr. 5 din 26.01.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Grindu, pentru perioada 2023 – 2027 Nr: 5 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
                                                                       • HCL nr. 5 din 26.01.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale – Anexă la Strategie servicii sociale Vizualizare
                                                                      • HCL nr. 4 din 26.01.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social întocmit conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 4 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
                                                                       • HCL nr. 3 din 26.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2023 Nr: 3 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
                                                                        • HCL nr. 2 din 26.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 Nr: 2 (Adaugat la data 26.01.2023) Vizualizare
                                                                         • HCL nr. 2 din 26.01.2023 aprobare buget 2023 – Anexe buget 2023 Vizualizare
                                                                        • HCL nr. 1 din 06.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31.12.2022 Nr: 1 (Adaugat la data 06.01.2023) Vizualizare
                                                                         Anul 2022
                                                                         • HCL nr.87 din 23.12.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Nr: 87 (Adaugat la data 23.12.2022) Vizualizare
                                                                          • HCL nr. 86 din 19.12.2022 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de delegare prin încredințare directă, a gestiunii, prin concesiune a serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Ialomița, nr.14/10.03.2022 Nr: 86 (Adaugat la data 19.12.2022) Vizualizare
                                                                           • HCL nr. 85 din 19.12.2022 privind rectificarea bugetului local al anului 2022 Nr: 85 (Adaugat la data 19.12.2022) Vizualizare
                                                                            • HCL nr. 85 din 19.12.2022 – Anexe buget Vizualizare
                                                                           • HCL nr. 84 din 05.12.2022 pentru modificarea H.C.L.nr. 82 din 24.11.2022 privind împuternicirea domnului Trîmbițașu Marian, reprezentant legal al UAT Comuna Grindu să voteze în Adunarea Generală a a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” documentele necesare în vederea implementării proiectului ”Investiții prevăzute prin PJGD: Stație de sortare pentru deșeurile reciclabile colectate separat, Stație de tratare mecano-biologică (TMB), Stație compostare închisă pentru biodeșeuri colectate separat, reabilitarea stației de sortare Țăndărei, modernizarea stații transfer (Fetești, Urziceni)/construire stații noi de transfer” Nr: 84 (Adaugat la data 05.12.2022) Vizualizare
                                                                            • HCL nr. 83 din 05.12.2022 privind implementarea proiectului de investiții : ”Dotare Cămin Cultural în comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 83 (Adaugat la data 05.12.2022) Vizualizare
                                                                             • HCL nr. 83 din 05.12.2022 – Anexa Devize Dotare cămin cultural Vizualizare
                                                                            • HCL nr. 82 din 24.11.2022 privind împuternicirea domnului Trîmbițașu Marian, reprezentant legal al UAT Comuna Grindu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” documentele necesare în vederea implementării proiectului ”Investiții prevăzute prin PJGD: Stație de sortare pentru deșeurile reciclabile colectate separat, Stație de tratare mecano-biologică (TMB), Stație compostare închisă pentru biodeșeuri colectate separat, reabilitarea stației de sortare Țăndărei, modernizarea stații transfer (Fetești, Urziceni)/construire stații noi de transfer” Nr: 82 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                             • HCL nr. 81 din 24.11.2022 privind împuternicirea domnului Trîmbițașu Marian, reprezentant legal al UAT Comuna Grindu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” documentele necesare în vederea implementării proiectului : ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale” Nr: 81 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                              • HCL nr. 80 din 24.11.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 80 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                               • HCL nr. 79 din 24.11.2022 privind aprobarea tipului, numărului și a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Grindu, județul Ialomița, pentru anul şcolar 2022/2023 Nr: 79 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                                • HCL nr. 78 din 24.11.2022 privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea « Pomului de Crăciun » copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu. Nr: 78 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                                 • HCL nr. 77 din 24.11.2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – filiala Ialomița pentru anul 2022 Nr: 77 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                                  • HCL nr. 76 din 24.11.2022 privind rectificarea bugetului local al anului 2022 Nr: 76 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                                   • HCL nr. 76 din 24.11.2022 – Anexe buget local Vizualizare
                                                                                  • HCL nr. 75 din 24.11.2022 privind desemnarea unei persoane pentru a reprezenta Consiliul local la Notarul Public Nr: 75 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                                   • HCL nr. 74 din 24.11.2022 pentru revocarea H.C.L. nr.67 din 13.10.2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Țuțuianu Mariana, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local Grindu Nr: 74 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                                    • HCL nr. 73 din 24.11.2022 pentru revocarea H.C.L. nr.66 din 13.10.2022 privind introducerea unei suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 73 (Adaugat la data 24.11.2022) Vizualizare
                                                                                     • HCL nr. 72 din 26.10.2022 privind încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță a Primăriei comunei Grindu, în Dosarul nr.1266/98/2022 Nr: 72 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                                                                                      • HCL nr. 71 din 26.10.2022 privind închirierea prin atribuirea directă către OMV Petrom S.A. a suprafeței agricole de 2.982 mp pentru continuarea lucrărilor de exploatare la obiectivul petrolier Sonda 111 Brăgăreasa Nr: 71 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                                                                                       • HCL nr. 70 din 26.10.2022 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 70 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                                                                                        • HCL nr. 70 din 26.10.2022 – Anexa Inventar domeniu privat Vizualizare
                                                                                       • HCL nr. 69 din 26.10.2022 privind încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță a Primăriei comunei Grindu, în Dosarul nr.567/335/2021 Nr: 69 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                                                                                        • HCL nr. 68 din 26.10.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Nr: 68 (Adaugat la data 26.10.2022) Vizualizare
                                                                                         • HCL nr. 68 din 26.10.2022 stabilire taxe si impozite 2023 – Anexa la nr. 68 din 26.10.2022 Taxe si impozite 2023 Vizualizare
                                                                                        • HCL nr. 67 din 13.10.2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Țuțuianu Mariana, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local Grindu Nr: 67 (Adaugat la data 13.10.2022) Vizualizare
                                                                                         • HCL nr. 66 din 13.10.2022 privind introducerea unei suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 66 (Adaugat la data 13.10.2022) Vizualizare
                                                                                          • HCL nr. 65 din 13.10.2022 privind participarea la apelul de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru depunerea proiectului :„Reabilitare moderată a clădirii Școlii generale cu cls. I-VIII, Corp A pentru îmbunatățirea furnizării serviciilor publice în Comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 65 (Adaugat la data 13.10.2022) Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 65 din 13.10.2022 – Anexa nr.1 – descriere sumară – scoala Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 65 din 13.10.2022 – Anexa nr.2 Deviz general Scoala Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 65 din 13.10.2022 – Anexa nr.2 Deviz-general- scoala (cu TVA și fără TVA Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 65 din 13.10.2022 – Anexa nr.3 – nota fundamentare – scoala Vizualizare
                                                                                          • HCL nr. 64 din 13.10.2022 privind participarea la apelul de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru depunerea proiectului „Reabilitare moderată a clădirii Gradinița de copii, pentru îmbunatatirea furnizării serviciilor publice în Comuna Grindu, județul Ialomița” Nr: 64 (Adaugat la data 13.10.2022) Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 64 din 13.10.2022 – Anexa 1 gradinita Descriere sumara a investitei Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 64 din 13.10.2022 – Anexa 2 grădiniță – deviz general Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 64 din 13.10.2022 – Anexa 2 gradinita – deviz general (cu TVA si fără TVA) Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 64 din 13.10.2022 – Anexa 3 notă fundamentare grădiniță Vizualizare
                                                                                          • HCL nr. 63 din 13.10.2022 privind alegere presedinte sedinta Nr: 63 (Adaugat la data 13.10.2022) Vizualizare
                                                                                           • HCL nr. 62 din 28.09.2022 cu privire la actualizarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Grindu nr. 41 din 05.05.2022 privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), Componenta C10 – Fondul Local pentru depunerea proiectului: „Achiziție microbuz nepoluant în comunele Colelia și Grindu, județul Ialomița”. Nr: 62 (Adaugat la data 28.09.2022) Vizualizare
                                                                                            • HCL nr. 61 din 28.09.2022 privind rectificarea bugetului local al anului 2022 Nr: 61 (Adaugat la data 28.09.2022) Vizualizare
                                                                                             • HCL nr. 61 din 28.09.2022 privind – Anexe la HCL rectificare buget Vizualizare
                                                                                            • HCL nr. 60 din 28.09.2022 privind aprobarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “ Modernizare străzi locale în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 60 (Adaugat la data 28.09.2022) Vizualizare
                                                                                             • HCL nr. 60 din 28.09.2022 privind – Anexe la HCL indicatori modernizare drumuri Vizualizare
                                                                                            • HCL nr. 59 din 28.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2022/2023 Nr: 59 (Adaugat la data 28.09.2022) Vizualizare
                                                                                             • HCL nr. 58 din 28.09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 58 (Adaugat la data 28.09.2022) Vizualizare
                                                                                              • HCL nr. 57 din 31.08.2022 pentru modificarea H.C.L.nr.55/08.08.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 57 (Adaugat la data 31.08.2022) Vizualizare
                                                                                               • HCL nr. 57 din 31.08.2022 privind stabilire salarii aparatul contractual – anexe salarii Vizualizare
                                                                                              • HCL nr. 56 din 31.08.2022 privind inchiriere teren pasune Nr: 56 (Adaugat la data 31.08.2022) Vizualizare
                                                                                               • HCL nr. 55 din 08.08.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 55 (Adaugat la data 08.08.2022) Vizualizare
                                                                                               • HCL nr. 54 din 08.2022 privind rectificare buget Nr: 54 (Adaugat la data 08.08.2022) Vizualizare
                                                                                                • HCL nr. 54 din 08.08.2022 Anexe rectificare buget Vizualizare
                                                                                               • HCL nr. 53 din 08.08.2022 ind.tec.ec.intretinere Modernizare parc Nr: 53 (Adaugat la data 08.08.2022) Vizualizare
                                                                                                • HCL nr. 52 din 08.08.2022 privind inchiriere teren pasune Nr: 52 (Adaugat la data 08.08.2022) Vizualizare
                                                                                                 • HCL nr. 51 din 29.06.2022 pentru modificarea art.5 din H.C.L.nr.18/26.03.2018 privind implementarea proiectului ” Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Grindu, județul Ialomița“ Nr: 51 (Adaugat la data 29.06.2022) Vizualizare
                                                                                                  • HCL nr. 50 din 29.06.2022 privind aprobarea modelului de act adițional de modificare a contractelor de închiriere pe care le deține Primăria comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 50 (Adaugat la data 29.06.2022) Vizualizare
                                                                                                   • HCL nr. 48 din 29.06.2022 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 48 (Adaugat la data 29.06.2022) Vizualizare
                                                                                                    • HCL nr. 48 din 29.06.2022 – Anexa Inventar domeniu public 2022 Sector 11 Vizualizare
                                                                                                   • HCL nr. 47 din 29.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Modernizare parc comunal în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 47 (Adaugat la data 29.06.2022) Vizualizare
                                                                                                    • HCL nr. 46 din 29.06.2022 pentru revocarea H.C.L.nr.40 din 19.04.2022 privind suportarea diferenței dintre tariful de salubritate și taxa specială de salubritate din veniturile proprii ale bugetului local Nr: 46 (Adaugat la data 29.06.2022) Vizualizare
                                                                                                     • HCL nr. 45 din 29.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Amenajare complex de joacă, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 45 (Adaugat la data 29.06.2022) Vizualizare
                                                                                                      • HCL nr. 49 din 26.06.2022 privind aprobarea modelului de act adițional de modificare a contractelor de concesiune încheiate pe terenurile din domeniul privat al comunei, situate în intravilan și destinate construirii de locuințe Nr: 49 (Adaugat la data 26.06.2022) Vizualizare
                                                                                                       • HCL nr. 44 din 06.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Amenajare complex de joacă, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 44 (Adaugat la data 06.06.2022) Vizualizare
                                                                                                        • HCL nr. 43 din 06.06.2022 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 43 (Adaugat la data 06.06.2022) Vizualizare
                                                                                                         • HCL nr. 42 din 06.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 42 (Adaugat la data 06.06.2022) Vizualizare
                                                                                                          • HCL nr. 41 din 05.05.2022 privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), Componenta C10 – Fondul Local pentru depunerea proiectului „Achiziție microbuz nepoluant în comunele Colelia și Grindu, județul Ialomița”. Nr: 41 (Adaugat la data 05.05.2022) Vizualizare
                                                                                                           • HCL nr. 40 din 19.04.2022 privind suportarea diferenței dintre tariful de salubritate și taxa specială de salubritate, din veniturile proprii ale bugetului local Nr: 40 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                            • HCL nr. 39 din 19.04.2022 privind aprobarea actului adițional de modificare a contractelor de închiriere a pășunii aflate în proprietatea privată a comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 39 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                             • HCL nr. 38 din 19.04.2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECOO 2009” Nr: 38 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                              • HCL nr. 37 din 19.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Întreținere trotuare în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 37 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                               • HCL nr. 36 din 19.04.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Întreținere gard cimitir comunal, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 36 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                                • HCL nr. 35 din 19.04.2022 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere prevăzute de art.185, alin.(1), lit.” b „ din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane fizice Nr: 35 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                                 • HCL nr. 34 din 19.04.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activității Nr: 34 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                                  • HCL nr. 33 din 19.04.2022 pentru revocarea H.C.L.nr.19 din 21.03.2022 privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 33 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                                   • HCL nr. 32 din 19.04.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 32 (Adaugat la data 19.04.2022) Vizualizare
                                                                                                                    • HCL nr. 31 din 30.03.2022 pentru modificarea H.C.L.nr.12/08.02.2022 privind completarea H.C.L.nr.69/15.12.2021 prin care s-a stabilit taxa specială de salubritate pentru utilizatorii casnici și instituțiile publice de pe raza comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 31 (Adaugat la data 30.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                     • HCL nr. 30 din 30.03.2022 pentru modificarea H.C.L.nr.69 din 15.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici și instituțiile publice de pe raza comunei Grindu Nr: 30 (Adaugat la data 30.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                      • HCL nr. 29 din 21.03.2022 privind aprobarea cofinanțării investitiilor din ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărașii și Ialomița, în perioada 2014-2020”, aferente Comunei Grindu Nr: 29 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                       • HCL nr. 29 din 21.03.2022 – Anexa 1 cofinantare UAT CAT Vizualizare
                                                                                                                      • HCL nr. 28 din 21.03.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru Comuna Grindu Nr: 28 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                       • HCL nr. 28 din 21.03.2022 – Anexa 1.01_ deviz general privind cheltuielile Vizualizare
                                                                                                                       • HCL nr. 28 din 21.03.2022 – Anexa 1.02_ indicatori tehnici ai proiectului Vizualizare
                                                                                                                       • HCL nr. 28 din 21.03.2022 – Anexa 1.03_indicatori economici ai proiectului Vizualizare
                                                                                                                       • HCL nr. 28 din 21.03.2022 – Anexa 2 Indicatori tehnico-economici UAT Grindu Vizualizare
                                                                                                                      • HCL nr. 27 din 21.03.2022 privind aprobarea modelului de cerere în vederea închirierii pășunii aflate în domeniul privat al comunei Grindu de către persoanele fizice/juridice care dețin animale Nr: 27 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                       • HCL nr. 26 din 21.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui stimulent financiar pentru copilul nou născut Nr: 26 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                        • HCL nr. 25 din 21.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui stimulent financiar pentru constituirea familie Nr: 25 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                         • HCL nr. 24 din 21.03.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Grindu, județul Ialomița, pentru perioada 2021-2027 Nr: 24 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                          • HCL nr. 23 din 21.03.2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 23 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                           • HCL nr. 23 din 21.03.2022 – Anexa la HCL 23 din 21.03.2022 PAAR Grindu Vizualizare
                                                                                                                          • HCL nr. 22 din 21.03.2022 privind aprobarea tipului, numărului și a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Grindu, județul Ialomița, pentru semestrul II al anului şcolar 2021/2022 Nr: 22 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                           • HCL nr. 21 din 21.03.2022 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2021 Nr: 21 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                            • HCL nr. 21 din 21.03.2022 – Anexa HCL 21 din 21.03.2022 activitate asistentii personali Vizualizare
                                                                                                                           • HCL nr. 20 din 21.03.2022 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 20 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                            • HCL nr. 20 din 21.03.2022 – Anexa HCL 20 din 21.03.2022 Plan servicii sociale Vizualizare
                                                                                                                           • HCL nr. 19 din 21.03.2022 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 19 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                            • HCL nr. 19 din 21.03.2022 – Anexa la HCL 19 din 2103.2022 Inventar domniu public Vizualizare
                                                                                                                           • HCL nr. 18 din 21.03.2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomuniară “Ecoaqua” S.A. Călăraşi Nr: 18 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                            • HCL nr. 17 din 21.03.2022 privind aprobarea cuantumului contribuției/cotizaţiei către “Grupul de Acțiune Locală Ialomița, Centrala Balaciu – Căzănești – Reviga” Nr: 17 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                             • HCL nr. 16 din 21.03.2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Asociația Comunelor din România, pentru anul 2022 Nr: 16 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                              • HCL nr. 15 din 21.03.2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, pentru anul 2022 Nr: 15 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                               • HCL nr. 14 din 21.03.2022 privind utilizarea fondului de rezervă bugetară constituit pentru anul 2022 Nr: 14 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                                • HCL nr. 13 din 21.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 13 (Adaugat la data 21.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                                 • H.C.L. nr. 12 din 08.02.2022 privind completarea H.C.L.nr.69/15.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici și instituțiile publice de pe raza comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 12 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                  • HCL nr. 11 din 08.02.2022 privind reglementarea activității de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Ialomița Nr: 11 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                   • HCL nr. 10 din 08.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Grindu să voteze în AGA ADI ECOO 2009 Regulamentul serviciului public de salubrizare și Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separate al deseurilor menajere și al deșeurilor similar în unitățile administrative teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița Nr: 10 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                    • HCL nr. 9 din 08.02.2022 privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009 Nr: 9 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                     • HCL nr. 8 din 08.02.2022 pentru modificarea H.C.L.nr.41/19.08.2021 privind exprimarea acordului în vederea scoaterii temporare din circuitul agricol a unor terenuri din domeniul privat al UAT-ului, care au destinația de pășune în vederea realizării proiectului “ Conductă de amestec de la sonda 217 Brăgăreasa la Parc 28 Brăgăreasa” de către S.C.OMV Petrom S.A. – UPSTREAM ASSET MOLDOVA Nr: 8 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                      • HCL nr. 7 din 08.02.2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social întocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 7 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                       • HCL nr. 6 din 08.02.2022 pentru aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a numărului de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2022 Nr: 6 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                        • HCL nr. 5 din 08.02.2022 privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2022/2023 Nr: 5 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                         • HCL nr. 5 din 08.02.2022 Anexa la la HCL organizare an scolar 2022-2023 Vizualizare
                                                                                                                                        • HCL nr. 4 din 08.02.2022 privind desemnarea consilierilor locali ce vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Grindu pentru anul 2021 Nr: 4 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                         • HCL nr. 3 din 08.02.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 3 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                          • HCL nr. 3 din 08.02.2022 Anexa 2 stat de functii Vizualizare
                                                                                                                                          • HCL nr. 3 din 08.02.2022 Anexa 1 organigrama Vizualizare
                                                                                                                                         • HCL nr. 2 din 08.02.2022 privind utilizarea excedentului anilor precedenți, în anul 2022 Nr: 2 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                          • HCL nr. 1 din 08.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Nr: 1 (Adaugat la data 08.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                           • HCL nr. 1 din 08.02.2022 Anexa la HCL aprobare buget 2022 Vizualizare
                                                                                                                                          Anul 2021
                                                                                                                                          • HCL nr. 71 din 28.12.2021 pentru modificarea H.C.L.nr.41/19.08.2021 privind exprimarea acordului în vederea scoaterii temporare din circuitul agricol a unor terenuri din domeniul privat al UAT-ului, care au destinația de pășune în vederea realizării proiectului “ Conductă de amestec de la sonda 217 Brăgăreasa la Parc 28 Brăgăreasa” de către S.C.OMV Petrom S.A. – UPSTREAM ASSET MOLDOVA Nr: 71 (Adaugat la data 28.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                           • HCL nr. 70 din 28.12.2021 privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Nr: 70 (Adaugat la data 28.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                            • HCL nr. 70 din 28.12.2021 – Anexa buget 01.12.2021 Vizualizare
                                                                                                                                           • HCL nr. 69 din 15.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici și instituțiile publice de pe raza comunei Grindu Nr: 69 (Adaugat la data 15.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                            • HCL nr. 68 din 15.12.2021 privind aprobarea tipului, numărului și a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Grindu, județul Ialomița, pentru anul şcolar 2021/2022 Nr: 68 (Adaugat la data 15.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                             • HCL nr. 67 din 15.12.2021 privind asocierea UAT – Comuna Grindu cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în calitate de asociat cu drepturi depline Nr: 67 (Adaugat la data 15.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                              • HCL nr. 67 din 15.12.2021 – Anexa nr.1 la HCL nr.67 Vizualizare
                                                                                                                                              • HCL nr. 67 din 15.12.2021 – Anexa nr.2 la HCL 67 Vizualizare
                                                                                                                                             • HCL nr. 66 din 15.12.2021 privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group 2010 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” Nr: 66 (Adaugat la data 15.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                              • HCL nr. 66 din 15.12.2021 – anexa 1 la HCL nr.66 – fuziune Vizualizare
                                                                                                                                              • HCL nr. 66 din 15.12.2021 – anexa 2 la HCL nr.66 – statut actualizat Vizualizare
                                                                                                                                             • HCL nr. 65 din 15.12.2021 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei către Asociația Comunelor din România, pentru anul 2021 Nr: 65 (Adaugat la data 15.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                              • HCL nr. 64 din 15.12.2021 privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Nr: 64 (Adaugat la data 15.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                               • HCL nr. 64 din 15.12.2021 – Anexa Buget 01.12.2021 Vizualizare
                                                                                                                                              • HCL nr. 63 din 25.11.2021 privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 63 (Adaugat la data 25.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                               • HCL nr. 62 din 25.11.2021 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, de a exercita dreptul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate Nr: 62 (Adaugat la data 25.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                • HCL nr. 61 din 25.11.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 61 (Adaugat la data 25.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                 • HCL nr. 60 din 25.11.2021 privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO 2008 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” Nr: 60 (Adaugat la data 25.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                  • HCL nr. 60 din 25.11.2021 Anexa la HCL nr.60 din 2021 Vizualizare
                                                                                                                                                 • HCL nr. 59 din 25.11.2021 privind modificarea și completarea H.C.L.nr.19/18.05.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 Nr: 59 (Adaugat la data 25.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                  • HCL nr. 59 din 25.11.2021 Anexa HCL impozite 2022 Vizualizare
                                                                                                                                                 • HCL nr. 58 din 25.11.2021 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Desființare locuință parter și construire teren de sport multifuncțional” în comuna Grindu, județul Ialomița Nr: 58 (Adaugat la data 25.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                  • HCL nr. 58 din 25.11.2021 Anexa nr.1 la HCL nr.58 Vizualizare
                                                                                                                                                  • HCL nr. 58 din 25.11.2021 Anexa nr 2 la HCL nr.58 Vizualizare
                                                                                                                                                 • HCL nr. 57 din 25.11.2021 privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea « Pomului de Crăciun » copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu. Nr: 57 (Adaugat la data 25.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                  • HCL nr. 56 din 25.11.2021 privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Nr: 56 (Adaugat la data 25.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                   • HCL nr. 56 din 25.11.2021 Anexa 1-2 la HCL nr.56 Vizualizare
                                                                                                                                                   • HCL nr. 56 din 25.11.2021 Anexa nr.3 la HCL nr.56 Vizualizare
                                                                                                                                                  • HCL nr. 55 din 01.11.2021 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 55 (Adaugat la data 01.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                   • HCL nr. 55 din 01.11.2021 – Anexa Inventar domeniu public 2021 HC SI DE Vizualizare
                                                                                                                                                  • HCL nr. 54 din 01.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Grindu ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Grindu Nr: 54 (Adaugat la data 01.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                   • HCL nr. 53 din 20.10.2021 privind implementarea obiectivului de investiţii: “ Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 53 (Adaugat la data 20.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                    • HCL nr. 53 din 20.10.2021 Anexa 1 deviz canalizare Vizualizare
                                                                                                                                                    • HCL nr. 53 din 20.10.2021 Anexa 2 cerere canalizare Vizualizare
                                                                                                                                                    • HCL nr. 53 din 20.10.2021 Anexa 3 indicatori canalizare Vizualizare
                                                                                                                                                   • HCL nr. 52 din 20.10.2021 privind implementarea obiectivului de investiţii: “ Modernizare drumuri de interes local în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 52 (Adaugat la data 20.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                    • HCL nr. 52 din 20.10.2021 Anexa 1 deviz modernizare drumuri Vizualizare
                                                                                                                                                    • HCL nr. 52 din 20.10.2021 Anexa 2 cerere modernizare drumuri Vizualizare
                                                                                                                                                    • HCL nr. 52 din 20.10.2021 Anexa 3 indicatori modernizare drumuri Vizualizare
                                                                                                                                                   • HCL nr. 51 din 20.10.2021 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere prevăzute de art.185, alin.(1), lit.” b „ din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane fizice. Nr: 51 (Adaugat la data 20.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                    • HCL nr. 50 din 20.10.2021 privind stabilirea coeficientului de ierarhizare pentru funcția contractuală – paznic, compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 50 (Adaugat la data 20.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                     • HCL nr. 50 din 20.10.2021 – Anexa coeficient ierarhizare Vizualizare
                                                                                                                                                    • HCL nr. 49 din 29.09.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Grindu cu unele unități administrativ- teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009” SRL Nr: 49 (Adaugat la data 29.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                     • HCL nr. 48 din 29.09.2021 privind asocierea UAT – Comuna Grindu cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în calitate de asociat cu drepturi depline Nr: 48 (Adaugat la data 29.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                      • HCL nr. 48 din 29.09.2021 Anexa nr.2 la HCL nr.48 Vizualizare
                                                                                                                                                     • HCL nr. 47 din 29.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2021/2022 Nr: 47 (Adaugat la data 29.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                      • HCL nr. 46 din 29.09.2021 privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Nr: 46 (Adaugat la data 29.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                      • HCL nr. 45 din 19.08.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 45 (Adaugat la data 19.08.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                       • HCL nr. 44 din 19.08.2021 pentru modificarea H.C.L.nr.8 din 22.03.2021 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2021 Nr: 44 (Adaugat la data 19.08.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                        • HCL nr. 43 din 19.08.2021 privind buna gospodărire a comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 43 (Adaugat la data 19.08.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                         • HCL nr. 42 din 19.08.2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2021 Nr: 42 (Adaugat la data 19.08.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                          • HCL nr. 42 din 19.08.2021 Anexa HCL nr.42 asistenti personali Vizualizare
                                                                                                                                                         • HCL nr. 41 din 19.08.2021 pentru exprimarea acordului în vederea scoaterii temporare din circuitul agricol a unor terenuri din domeniul privat al UAT-ului, care au destinația de pășune în vederea realizării proiectului “ Conductă de amestec de la sonda 217 Brăgăreasa la Parc 28 Brăgăreasa” de către S.C.OMV Petrom S.A. – UPSTREAM ASSET MOLDOVA Nr: 41 (Adaugat la data 19.08.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                          • HCL nr. 40 din 19.08.2021 privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Nr: 40 (Adaugat la data 19.08.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                          • HCL nr. 39 din 29.07.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 39 (Adaugat la data 29.07.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                           • HCL nr. 39 din 29.07.2021 – Anexa 1 Plan servicii sociale Vizualizare
                                                                                                                                                          • HCL nr. 38 din 29.07.2021 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 38 (Adaugat la data 29.07.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                           • HCL nr. 38 din 29.07.2021 – Anexa 1 Inventar domniu public 2021 Vizualizare
                                                                                                                                                          • HCL nr. 37 din 29.07.2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 37 (Adaugat la data 29.07.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                           • HCL nr. 37 din 29.07.2021 – Anexa 1 Organigrama Vizualizare
                                                                                                                                                           • HCL nr. 37 din 29.07.2021 – Anexa 2 Stat de functii Vizualizare
                                                                                                                                                          • HCL nr. 36 din 02.07.2021 privind aprobarea unor virări de credite între capitolele bugetului local al anului 2021 Nr: 36 (Adaugat la data 02.07.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                           • HCL nr. 35 din 02.07.2021 privind alegerea viceprimarului comunei Grindu Nr: 35 (Adaugat la data 02.07.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                            • HCL nr. 34 din 23.06.2021 privind montarea unor limitatoare de viteză în zonele cu potențial ridicat de circulație rutieră și pietonală pe teritoriul UAT-ului comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 34 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                             • HCL nr. 33 din 23.06.2021 privind înființarea unei stații de autobuz/microbuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate pe teritoriul UAT-ului comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 33 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                              • HCL nr. 32 din 23.06.2021 privind stabilirea unei taxe pentru desfășurarea de evenimente în incinta Căminului Cultural din comuna Grindu, județul Ialomița Nr: 32 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                               • HCL nr. 31 din 23.06.2021 privind mandatarea reprezentantului comunei GRINDU în vederea exercitării votului în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul A.D.I. “ECOAQUA” Călărași, pentru majorarea tarifului la apă și canalizare Nr: 31 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                • HCL nr. 30 din 23.06.2021 privind aprobarea contribuției/cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomuniară “Ecoaqua ”S.A. Călăraşi Nr: 30 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                 • HCL nr. 29 din 23.06.2021 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “ Sistem de supraveghere video cu circuit închis în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 29 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                  • HCL nr. 29 din 23.06.2021 Anexa nr.1 la HCL supraveghere video Vizualizare
                                                                                                                                                                 • HCL nr. 28 din 23.06.2021 privind aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii: “ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 28 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                  • HCL nr. 27 din 23.06.2021 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 27 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                   • HCL nr. 27 din 23.06.2021 Anexa nr. 1 inventar domeniu public Vizualizare
                                                                                                                                                                  • HCL nr. 26 din 23.06.2021 privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Grindu, a domnului Stanciu Marin Sorin Nr: 26 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                   • HCL nr. 25 din 23.06.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.17/27.04.2021 privind aprobarea desființării imobilului – C1 din C.F.22420 situat în comuna Grindu, str. Înv. Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița Nr: 25 (Adaugat la data 23.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                    • HCL nr. 24 din 18.05.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 24 (Adaugat la data 18.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                     • HCL nr. 23 din 18.05.2021 privind aprobarea cuantumului contribuției/cotizaţiei către “Grupul de Acțiune Locală Ialomița, Centrala Balaciu – Căzănești – Reviga” Nr: 23 (Adaugat la data 18.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                      • HCL nr. 22 din 18.05.2021 privind punerea la dispoziția proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru construirea/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia Nr: 22 (Adaugat la data 18.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                       • HCL nr. 22 din 18.05.2021 – Anexa 1 si 2 la H.C.L.nr.22 Vizualizare
                                                                                                                                                                      • HCL nr. 21 din 18.05.2021 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 21 (Adaugat la data 18.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                       • HCL nr. 21 din 18.05.2021 – Anexa 1 Inventar domniu public 2021 Vizualizare
                                                                                                                                                                      • HCL nr. 20 din 18.05.2021 pentru modificarea H.C.L.nr.25/17.12.2020 privind aprobarea tipului, numărului și a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Grindu, județul Ialomița, pentru anul şcolar 2020/2021 Nr: 20 (Adaugat la data 18.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                       • HCL nr. 19 din 18.05.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 Nr: 19 (Adaugat la data 18.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                        • HCL nr. 19 din 18.05.2021 – Anexa nr.1 impozite 2022 Vizualizare
                                                                                                                                                                       • HCL nr. 18 din 27.04.2021 privind aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării de la bugetul local pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Desființare locuință parter și construire teren de sport multifuncțional” în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 18 (Adaugat la data 27.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                        • HCL nr. 17 din 27.04.2021 privind aprobarea desființării imobilului – C1 din C.F.22420 situat în comuna Grindu, str.Înv.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița Nr: 17 (Adaugat la data 27.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                         • HCL nr. 16 din 27.04.2021 privind aprobarea cotizaţiei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, pentru anul 2021 Nr: 16 (Adaugat la data 27.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                          • HCL nr. 15 din 21.04.2021 privind aprobarea aderării comunei GRINDU ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – filiala Ialomița Nr: 15 (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                           • HCL nr. 14 din 21.04.2021 privind desemnarea primarului comunei Grindu să reprezinte UAT Grindu în Adunarea Reprezentanților semnatari ai Acordului de cooperare pentru exercitarea funcției de audit public intern, din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița Nr: 14 (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                            • HCL nr. 13 din 21.04.2021 privind stabilirea de măsuri pentru includerea prevederilor Amenajamentului pastoral în contractele de închiriere a pășunii Nr: 13 (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                             • HCL nr. 12 din 21.04.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două loturi de teren intravilan str. Simionescu, imobile apartinând domeniului public al comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 12 (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                              • HCL nr. 11 din 21.04.2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 Nr: 11 (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                               • HCL nr. 11 din 21.04.2021 – Anexa 1 si 2 executie venituri si cheltuieli 2020 Vizualizare
                                                                                                                                                                              • HCL nr. 10 din 21.04.2021 privind utilizarea excedentului anilor precedenți, în anul 2021 Nr: 10 (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                               • HCL nr. 9 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 Nr: 9 (Adaugat la data 21.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                • HCL nr. 9 din 21.04.2021 – Anexa 1 – 3 Bugetul local pe anul 2021 Vizualizare
                                                                                                                                                                                • HCL nr. 9 din 21.04.2021 – Anexa 4 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 Vizualizare
                                                                                                                                                                               • HCL nr. 8 din 22.03.2021 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2021 Nr: 8 (Adaugat la data 22.03.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                • HCL nr. 7 din 22.03.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.19/24.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 7 (Adaugat la data 22.03.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 6 din 22.03.2021 privind alegere presedintelui de sedinta Nr: 6 (Adaugat la data 22.03.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                  • HCL nr. 5 din 19.01.2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social întocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 5 (Adaugat la data 19.01.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 4 din 19.01.2021 privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2021/2022 Nr: 4 (Adaugat la data 19.01.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                    • HCL nr. 3 din 19.01.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei Grindu Nr: 3 (Adaugat la data 19.01.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                     • HCL nr. 2 din 19.01.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.23/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 Nr: 2 (Adaugat la data 19.01.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                      • HCL nr. 1 din 19.01.2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Toma Gabriel Duță, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local Grindu Nr: 1 (Adaugat la data 19.01.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                       Anul 2020
                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 33 din 23.12.2020 stabilire salariu consilier personal Nr: 33 (Adaugat la data 23.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 33 din 23.12.2020 Anexa coeficient ierarhizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 32 din 23.12.2020 aprobare organigrama si stat functii Nr: 32 (Adaugat la data 23.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 32 din 23.12.2020 – Anexa Organigrama Vizualizare
                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 32 din 23.12.2020 – Anexa Stat de functii Vizualizare
                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 31 din 23.12.2020 alegere presedinte Nr: 31 (Adaugat la data 23.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 30 din 17.12.2020 alegere viceprimar dl. Stanciu Marin Sorin Nr: 30 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                         • HCL nr. 29 din 17.12.2020 rectificare buget pe anul 2020 Nr: 29 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                          • HCL nr. 29 din 17.12.2020 rectificare buget pe anul 2020 – Anexa Vizualizare
                                                                                                                                                                                         • HCL nr. 28 din 17.12.2020 desemnare persoana ADI Ialomita Nr: 28 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                          • HCL nr. 27 din 17.12.2020 reprezentant Ecoaqua Nr: 27 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                           • HCL nr. 26 din 17.12.2020 desemnare persoana GAL Nr: 26 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                            • HCL nr. 25 din 17.12.2020 privind aprobarea tipului numarului si cuantumul burselor scolare Nr: 25 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                             • HCL nr. 24 din 17.12.2020 desemnare persoana C.A. Nr: 24 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                              • HCL nr. 23 din 17.12.2020 impozite si taxe locale 2021 Nr: 23 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                               • HCL nr. 23 din 17.12.2020 impozite 2021 – Anexa Vizualizare
                                                                                                                                                                                              • HCL nr. 22 din 26.11.2020 indicatori tehnico economici grupuri sanitare scoala Nr: 22 (Adaugat la data 26.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                               • HCL nr. 21 din 26.11.2020 Pom de iarna Nr: 21 (Adaugat la data 26.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                • HCL nr. 20 din 26.11.2020 rectificare buget pe anul 2020 Nr: 20 (Adaugat la data 26.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 20 din 26.11.2020 rectificare buget pe anul 2020 – Anexa Vizualizare
                                                                                                                                                                                                • HCL nr. 19 din 24.11.2020 constituire comisii specialitate Nr: 19 (Adaugat la data 24.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 17 din 15.09.2020 privind indicatorilor tehnico-economici iluminat public Nr: 17 (Adaugat la data 15.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 16 din 08.09.2020 privind desemnare persoana C.A. Nr: 16 (Adaugat la data 08.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                  • HCL nr. 15 din 08.09.2020 privind rectificare buget anul 2020 Nr: 15 (Adaugat la data 08.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                  • HCL nr. 13 din 26.05.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Nr: 13 (Adaugat la data 26.05.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • Contul de executie al cheltuielilor bugetului local anul 2019 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                  • HCL nr. 12 din 26.05.2020 privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia Comunelor pe anul 2020 Nr: 12 (Adaugat la data 26.05.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 11 din 26.05.2020 privind rectificarea bugetului local al anului 2020 Nr: 11 (Adaugat la data 26.05.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • Proiect de HCL nr. 9 din 14.05.2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 Nr: 9 (Adaugat la data 14.05.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                    • Raport nr. 958 din 14.05.2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 09 din 25.02.2020 evaluarea performantelor secretar Nr: 09 (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                    • HCL nr. 09 din 25.02.2020 Anexa evaluarea performantelor secretar 2019 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 08 din 25.02.2020 instituire taxa salubritate Nr: 08 (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                    • HCL nr. 07 din 25.02.2020 indicatorilor tehnico-economici iluminat public Nr: 07 (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                     • HCL nr. 06 din 25.02.2020 asistenti personali Nr: 06 (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                      • HCL nr. 05 din 25.02.2020 organizarea si functionarea retelei scolare pe raza comunei Grindu pentru anul scolar 2020 – 2021 Nr: 05 (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 04 din 25.02.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 Nr: 04 (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 04 din 25.02.2020 Anexa impozite 2020 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 03 din 25.02.2020 utilizarea excedentului anilor precedenti in anul 2020 Nr: 03 (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 03 din 25.02.2020 anexa la HCL nr.3 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 02 din 25.02.2020 aprobarea bugetului local pe anul 2020 Nr: 02. (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 01 din 25.02.2020 alegere presedinte Nr: 01. (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                         • Anunt proiect de HCL nr. 02 din 31.01.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 Nr: 02 (Adaugat la data 31.01.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                          • Proiect de hotarare nr. 01 din 20.01.2020 privind stabilire taxa de salubritate Nr: 01 (Adaugat la data 20.01.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                           Anul 2019
                                                                                                                                                                                                           • HCL nr. 52 din 16.12.2019 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a C.L. comuna Grindu Nr: 52 (Adaugat la data 16.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                            • HCL nr. 52 din 16.12.2019 Anexa Regulament C.L. Vizualizare
                                                                                                                                                                                                           • HCL nr. 51 din 16.12.2019 madatare reprezentant Ecoaqua Nr: 51 (Adaugat la data 16.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                            • HCL nr. 50 din 16.12.2019 plan de actiune Nr: 50 (Adaugat la data 16.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                             • HCL nr. 49 din 16.12.2019 inchiriere teren pasune Nr: 49 (Adaugat la data 16.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                              • HCL nr. 48 din 16.12.2019 taxe si impozite locale pentru anul 2020 Nr: 48 (Adaugat la data 16.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                               • HCL nr. 48 din 16.12.2019 Anexa taxe 2020 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                              • HCL nr. 47 din 16.12.2019 Pom de iarna Nr: 47 (Adaugat la data 16.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                               • HCL nr. 46 din 16.12.2019 rectificare buget Nr: 46 (Adaugat la data 16.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                • HCL nr. 45 din 16.12.2019 aprobare Organigrama si Stat de functii Nr: 45 (Adaugat la data 16.12.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 45 din 16.12.2019 Anexa Organigrama Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 45 din 16.12.2019 Anexa Stat de functii Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                • HCL nr. 44 din 31.10.2019 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.29/23.07.2019 la Regulamentul de Salubrizare Nr: 44 (Adaugat la data 31.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 43 din 31.10.2019 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr.235 din 20.12.2018 Nr: 43 (Adaugat la data 31.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                  • HCL nr. 42 din 31.10.2019 privind desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2019/2020 Nr: 42 (Adaugat la data 31.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 41 din 31.10.2019 privind acordarea unor facilități fiscale, prin aplicarea prevederilor O.G.nr. 6/31.07.2019 pentru anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018, datorate bugetului local al UAT-ului Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 41 (Adaugat la data 31.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                    • HCL nr. 40 din 31.10.2019 privind aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii: “ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 40 (Adaugat la data 31.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                    • HCL nr. 39 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local al anului 2019 Nr: 39 (Adaugat la data 31.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                     • HCL nr. 38 din 31.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 38 (Adaugat la data 31.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                      • HCL nr. 37 din 19.09.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu, în anul şcolar 2019/2020 Nr: 37 (Adaugat la data 19.09.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 36 din 19.09.2019 privind rectificarea bugetului local al anului 2019. Nr: 36 (Adaugat la data 19.09.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 35 din 19.09.2019 privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al proiectului “Reabilitare cămin cultural comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”, finanţat prin PNDR Măsura 3.2.2. în baza contractului de finanţare nr. C413322011232347106 din 06.08.2013 Nr.34 din12.09.2019. Nr: 35 (Adaugat la data 19.09.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                         • HCL nr. 34 din 19.09.2019 privind aprobarea Indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare propuși pentru anul 2019 Nr: 34 (Adaugat la data 19.09.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                          • Proiect si anexa la HCL nr. 34 din 19.09.2019 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                         • HCL nr. 33 din 23.07.2019 privind demarare proiect Iluminat public Nr: 33 (Adaugat la data 23.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                          • HCL nr. 32 din 23.07.2019 privind demarare proiect Modernizare drumuri Nr: 32 (Adaugat la data 23.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                           • HCL nr. 31 din 23.07.2019 privind revocare HCL nr. 16 din 18.04.2019 impozite si taxe Nr: 31 (Adaugat la data 23.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                            • HCL nr. 30 din 23.07.2019 privind modificare HCL nr. 25 din 2017 Nr: 30 (Adaugat la data 23.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                             • HCL nr. 29 din 23.07.2019 privind modificare HCL nr. 24 din 2017 Nr: 29 (Adaugat la data 23.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                              • HCL nr. 28 din 23.07.2019 privind aprobare Deviz grupuri sanitare sc. Nr: 28 (Adaugat la data 23.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                               • HCL nr. 27 din 23.07.2019 privind rectificare buget Nr: 27 (Adaugat la data 23.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                • HCL nr. 26 din 23.07.2019 privind inchiderea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. II 2019 Nr: 26 (Adaugat la data 23.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 26 din 23.07.2019 anexa EXECUTIE TRIM.II 2019 – venituri Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 26 din 23.07.2019 anexa EXECUTIE TRIM.II 2019 – cheltuieli Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                • HCL nr. 24 din 31.05.2019 privind 1 iunie Nr: 24 (Adaugat la data 31.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 23 din 31.05.2019 privind taxa buldoexcavator Nr: 23 (Adaugat la data 31.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                  • Anexa la HCL nr. 23 din 31.05.2019 privind Regulament inchiriere buldo Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                 • HCL nr. 22 din 31.05.2019 privind contibutie ADI Ecoaqua Nr: 22 (Adaugat la data 31.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                  • HCL nr. 21 din 31.05.2019 privind contributie Asociatia Comunelor din Romania Nr: 21 (Adaugat la data 31.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 20 din 31.05.2019 privind contributie ADI Ialomita Nr: 20 (Adaugat la data 31.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                    • HCL nr. 19 din 31.05.2019 privind contributie GAL Nr: 19 (Adaugat la data 31.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                     • HCL nr. 18 din 31.05.2019 privind inchidere executie anul 2018 Nr: 18 (Adaugat la data 31.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                      • Anexa la HCL nr. 18 din 31.05.2019 executie anul 2018 – venituri Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                      • Anexa la HCL nr. 18 din 31.05.2019 executie anul 2018 – cheltuieli Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                     • HCL nr. 17 din 18.04.2019 privind aprobarea Devizul general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL după punerea în aplicare a O.U.G.nr.114/2018, pentru obiectivul de investiţie : “ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 17 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                      • Anexa la HCL nr. 17 din 18.04.2019 deviz grupuri sanitare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                     • HCL nr. 16 din 18.04.2019 privind impozite 2020 Nr: 16 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                     • HCL nr. 15 din 18.04.2019 privind utilizare excedent Nr: 15 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                      • HCL nr. 14 din 18.04.2019 privind aprobare buget 2019 Nr: 14 (Adaugat la data 18.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                       • Anunt public nr. 657 din 28.03.2019- Proiect de HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 – venituri Nr: 657 (Adaugat la data 28.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 12 din 22.03.2019 privind delegarea dl.Anghel Mihai Ionuț – consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa. Nr: 12 (Adaugat la data 22.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                         • HCL nr. 11 din 22.03.2019 HCL nr. 11 din 22.03.2019 privind aprobare Act aditional Acord cooperare audit Nr: 11 (Adaugat la data 22.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                          • HCL nr. 10 din 22.03.2019 pentru exprimarea acordului în vederea scoaterii temporare din circuitul agricol a unor terenuri din domeniul privat al UAT-ului, care au destinația de pășune în vederea realizării proiectului “Stație Compresoare Brăgăreasa Colelia, Înlocuire tronsoane conducte – comuna Grindu ” de către S.C.OMV PETROM Asset IX Moldova Sud Nr: 10 (Adaugat la data 22.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                           • HCL nr. 09 din 22.03.2019 pentru modificarea art.5 din H.C.L.nr.18/26.03.2018 privind implementarea proiectului ” Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Grindu, județul Ialomița“ Nr: 09 (Adaugat la data 22.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                            • HCL nr. 08 din 05.03.2019 privind aprobarea Devizul general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL după punerea în aplicare a O.U.G.nr.114/2018, pentru obiectivul de investiţie : “ Modernizare drumuri săteşti de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa”. Nr: 08 (Adaugat la data 05.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                             • privind HCL nr. 07 din 29.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa de la 01.01.2019 Nr: 07 (Adaugat la data 29.01.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                              • HCL nr. 07 din 29.01.2019 privind anexe salarii Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                             • HCL nr. 06 din 29.01.2019 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Grindu, pe anul 2018 Nr: 06 (Adaugat la data 29.01.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                              • HCL nr. 06 din 29.01.2019 privind anexa Evaluarea performanţelor secretar 2018 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                             • HCL nr. 05 din 29.01.2019 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2019 Nr: 05 (Adaugat la data 29.01.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                              • privind HCL nr. 04 din 29.01.2019 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Grindu, județul Ialomița Nr: 04 (Adaugat la data 29.01.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                               • HCL nr. 03 din 29.01.2019 privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2019/2020 Nr: 03 (Adaugat la data 29.01.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                • HCL nr. 03 din 29.01.2019 anexa la HCL nr. 03 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                               • privind HCL nr. 02 din 08.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31.12.2018 Nr: 02 (Adaugat la data 08.01.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                Anul 2018
                                                                                                                                                                                                                                                • privind HCL nr. 50 din 20.12.2018 privind rectificarea bugetului local al anului 2018 Nr: 50 (Adaugat la data 20.12.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                 • privind HCL nr. 49 din 20.12.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social întocmit conform prevederilor Legii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 49 (Adaugat la data 20.12.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                  • privind HCL nr. 48 din 20.12.2018 privind stabilirea taxei speciale de salubritate în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 48 (Adaugat la data 20.12.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                   • privind HCL nr. 47 din 20.12.2018 privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Grindu Nr: 47 (Adaugat la data 20.12.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                    • privind HCL nr. 46 din 20.12.2018 pentru modificarea H.C.L.nr.36/01.10.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2018/2019 Nr: 46 (Adaugat la data 20.12.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                     • privind HCL nr. 45 din 20.12.2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019 Nr: 45 (Adaugat la data 20.12.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                      • HCL nr. 45 din 20.12.2018 Anexa impozite 2019 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                     • privind HCL nr. 44 din 14.12.2018 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea « Pomului de Crăciun » copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu Nr: 44 (Adaugat la data 14.12.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                      • privind HCL nr. 43 din 01.10.2018 privind aprobarea strategiei de contractare și a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ” Construire grupuri sanitare pentru Școala Gimnazială Grindu nr.1, cls.I-VIII , corp A ” Nr: 43 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 43 din 01.10.2018 anexa 1 STRATEGIE de contractare grupuri sanitare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 43 din 01.10.2018 anexa model contract-grup sanitar Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                      • privind HCL nr. 42 din 01.10.2018 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern Nr: 42 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                       • privind HCL nr. 41 din 01.10.2018 Nr: 41 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 41 din 01.10.2018 anexa PAAR Grindu Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                       • privind HCL nr. 40 din 01.10.2018 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu suprafața utilă de 26,80mp, din imobilul – piață agroalimentară situat în comuna Grindu, str.Înv.Simionescu Ion, nr.6, aflat în domeniul public al comunei Grindu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua SA Călărași. Nr: 40 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                        • privind HCL nr. 39 din 01.10.2018 privind rectificarea bugetului local al anului 2018. Nr: 39 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                         • privind HCL nr. 38 din 01.10.2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţie: “ Modernizare drumuri săteşti de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 38 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                          • privind HCL nr. 37 din 01.10.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul : “Modernizare drumuri sătești de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 37 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                           • privind HCL nr. 36 din 01.10.2018privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2018/2019 Nr: 36 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                            • privind HCL nr. 35 din 01.10.2018 pentru modificarea și completarea organigramei și a ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu precum și stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile nou înființate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 35 (Adaugat la data 01.10.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                             • HCL nr. 35 din 01.10.2018 anexa 1 Organigrama Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                             • HCL nr. 35 din 01.10.2018 anexa 2 Stat de functii Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                             • HCL nr. 35 din 01.10.2018 anexa 3 salarii Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                            • privind HCL nr. 32 din 29.08.2018 privind aprobare organigrama Nr: 32 (Adaugat la data 29.08.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                             • privind HCL nr. 33 din 29.08.2018 privind rectificare buget Nr: 33 (Adaugat la data 28.08.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                              • privind HCL nr. 31 din 01.08.2018 privind dotare utilaje prin GAL Nr: 31 (Adaugat la data 01.08.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                               • privind HCL nr. 30 din 19.06.2018 ind. tec. ec. sarpanta primarie Nr: 30 (Adaugat la data 19.06.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                • privind HCL nr. 29 din 19.06.2018 fuziune ADIL Nr: 29 (Adaugat la data 19.06.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind HCL nr. 28 din 19.06.2018 Reg. as. soc. Nr: 28 (Adaugat la data 19.06.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind HCL nr. 27 din 19.06.2018 asfaltare Nr: 27 (Adaugat la data 19.06.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 27 din 19.06.2018 – Anexa 1 – 2.STRATEGIE Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 27 din 19.06.2018 – Anexa 2 – 1.fisa date GRINDU Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind HCL nr. 26 din 19.06.2018 acordare premii elevi Nr: 26 (Adaugat la data 19.06.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind HCL nr. 24 din 23.04.2018 modificare strategie achizitii publice 2018 Nr: 24 (Adaugat la data 23.04.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind HCL nr. 23 din 23.04.2018 aprobare acte aditional contract apa Nr: 23 (Adaugat la data 23.04.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind HCL nr. 22 din 23.04.2018 inchidere ex. 2017 Nr: 22 (Adaugat la data 23.04.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind HCL nr. 21 din 23.04.2018 inchidere ex. trim. I 2018 Nr: 21 (Adaugat la data 23.04.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind HCL nr. 20 din 23.04.2018 rectificare buget Nr: 20 (Adaugat la data 23.04.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind HCL nr. 19 din 26.03.2018 privind aprobare strategie achizitii publice 2018 Nr: 19 (Adaugat la data 26.03.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 19 din 26.03.2018 privind Anexa 1 strategia-achizitiilor-publice-2018 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 19 din 26.03.2018 privind Anexa 2 strategie Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 19 din 26.03.2018 privind Anexa 3 strategie Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind HCL nr. 18 din 26.03.2018 privind dotare utilaje prin GAL Nr: 18 (Adaugat la data 26.03.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • HCL nr. 18 din 26.03.2018 privind Anexa la Hot Dotare utilaje Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind utilizarea excedentului aferent anului 2017 în anul 2018 pentru finanţarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare Nr: 17 (Adaugat la data 26.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 Nr: 16 (Adaugat la data 26.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 16 din 26.02.2018 Anexa buget 2018 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă, aprobarea caietului de sarcini și a inventarului detaliat al bunurilor care alcătuiesc rețeaua de apă. Nr: 15 (Adaugat la data 26.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 15 din 26.02.2018 Anexa nr.1 apa Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 15 din 26.02.2018 Anexa nr.2 apa Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 15 din 26.02.2018 Anexa nr.3 apa Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 15 din 26.02.2018 Anexa nr.4 caiet de sarcini apa Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol Nr: 14 (Adaugat la data 26.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind modificarea H.C.L.nr.4/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 13 (Adaugat la data 26.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 12 (Adaugat la data 26.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind modificarea H.C.L.nr.40/30.10.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţie: “ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 11 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei Grindu, către dna Grigore Lilica, pe care îl deţine în prezent cu contract de superficie Nr: 10 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei Grindu, către dl.Răducanu Constantin, pe care îl deţine în prezent cu contract de superficie Nr: 09 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei Grindu, către dl.Profir Marin, pe care îl deţine în prezent cu contract de superficie Nr: 08 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei Grindu, către I.F.Cristache Mariana, pe care îl deţine în prezent cu contract de superficie Nr: 07 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei Grindu, către I.I.Ristache Alexandru, pe care îl deţine în prezent cu contract de superficie Nr: 06 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind vânzarea unor terenuri din domeniul privat al comunei Grindu, ătre S.C.Elvio Agro S.R.L., care le deţine în prezent cu contract de superficie Nr: 05 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 04 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2018 Nr: 02 (Adaugat la data 29.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Grindu, pe anul 2017 Nr: 03 (Adaugat la data 23.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                   • HCL nr. 03 din 23.01.2018 anexe Ev.perf.secretar Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 29.12.2017 Nr: 01 (Adaugat la data 08.01.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anul 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2018/2019 Nr: 54 (Adaugat la data 18.12.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social întocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 53 (Adaugat la data 18.12.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița Nr: 52 (Adaugat la data 18.12.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind rectificarea bugetului local al anului 2017 Nr: 51 (Adaugat la data 18.12.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018 Nr: 50 (Adaugat la data 18.12.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator pentru comuna Grindu, județul Ialomița Nr: 48 (Adaugat la data 29.11.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 48 din 29.11.2017- Anexa 1 caiet sarcini buldo Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • HCL nr. 48 din 29.11.2017- Anexa 2 strategie de contr buldo buna Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 47 (Adaugat la data 29.11.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru organizarea « Pomului de iarnă » copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu Nr: 46 (Adaugat la data 29.11.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind rectificarea bugetului local al anului 2017 Nr: 45 (Adaugat la data 29.11.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind însuşirea raportului de evaluare a bunurilor aflate în inventarul domeniului privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 44 (Adaugat la data 29.11.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 43 (Adaugat la data 29.11.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • HCL nr. 43 din 29.11.2017 – Anexa 1 plan ocupare functii 2018 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţie: “ Modernizare drumuri săteşti de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 42 (Adaugat la data 30.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie : “ Modernizare drumuri săteşti de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 41 (Adaugat la data 30.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţie: “ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 40 (Adaugat la data 30.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie : “ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 39 (Adaugat la data 30.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind modificarea H.C.L.nr.31 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 38 (Adaugat la data 30.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2017/2018 Nr: 37 (Adaugat la data 22.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind rectificarea bugetului local al anului 2017 Nr: 36 (Adaugat la data 22.09.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind stabilirea taxei speciale de salubritate în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 34 (Adaugat la data 29.08.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea contribuţiei/cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomuniară “Ecoaqua ”S.A. Călăraşi Nr: 33 (Adaugat la data 29.08.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.6/23.06.2016 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Grindu Nr: 32 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 31 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind rectificarea bugetului local al anului 2017 Nr: 30 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind acordarea unui sprijin financiar in sumă de 20.000 lei de la bugetul local al comunei, pentru Biserica “Înălţarea Domnului” din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 30 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II al anului 2017 Nr: 28 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • HCL nr. 28 din 31.07.2017 – Anexa 1 EXECUTIE TRIM.II 2017 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • HCL nr. 28 din 31.07.2017 – Anexa 2 EXECUTIE TRIM.II 2017 Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local Grindu, al dnei Țuțuianu Mariana Nr: 27 (Adaugat la data 31.07.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind constatarea încetării înainate de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dnei Răducanu Elena Corina ca urmare a demisiei acesteia şi declararea locului acesteia vacant Nr: 26 (Adaugat la data 26.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea documentatiei de atribuire aferentă procedurii de contractare achiziție publică servicii de salubrizare la nivelul UAT Grindu Nr: 25 (Adaugat la data 26.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • HCL nr. 25 din 26.06.2017 Anexa – strategie de contract deseuri Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de salubrizare în comuna Grindu Nr: 24 (Adaugat la data 26.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • HCL nr. 24 din 26.06.2017 Anexa – Regulament salubrizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind acordarea de premii băneşti elevilor din Grupul vocal „ Rapsodia “ de la Şcoala gimnazială Grindu, pentru rezultatele obţinute la Festivalul Național “ Veșnicia s-a născut la sat “, în anul 2017. Nr: 23 (Adaugat la data 26.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind modificarea și completarea H.C.L.nr.32/20.06.2014 pentru aprobarea cofinanţării proiectul “ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare și infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”. Nr: 22 (Adaugat la data 26.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind stabilirea cotei lunare de carburan􀐰i pentru autoturismul aflat în dotarea Consiliului Local al comunei Grindu Nr: 21 (Adaugat la data 26.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea întocmirii documentației necesare efectuarii unui Studiu de fazabilitate pentru achiziționarea unui buldoexcavator cu finanțare nerambursabila, prin GAL Cazanești Nr: 20 (Adaugat la data 26.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea asocierii UAT Grindu cu Județul Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară alomiţa Nr: 19 (Adaugat la data 26.06.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociația Comunelor din România Nr: 16 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale catre “Grupul de Acțiune Locala Ialomița Centrala Balaciu – Cazanești – Reviga” Nr: 15 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind desemnarea unei persoane pentru a reprezenta comuna în “Grupul de Actiune Locala Ialomita,Centrala Balaciu-Cazanesti-Reviga”. Nr: 14 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind utilizarea excedentului aferent anului 2016 în anul 2017 pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare Nr: 13 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea bugetului local pe anul 2017. Nr: 12 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie : “ Modernizare drumuri săteşti de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 11 (Adaugat la data 27.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie : “ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 10 (Adaugat la data 27.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 Nr: 9 (Adaugat la data 27.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pentru modificarea art. 60 din H.C.L.nr.34 din 20.12.2016 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 8 (Adaugat la data 27.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Grindu, pe anul 2016 Nr: 7 (Adaugat la data 27.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2017/2018 Nr: 6 (Adaugat la data 27.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 5 (Adaugat la data 27.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă, în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 3 (Adaugat la data 07.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie : “Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă, în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 2 (Adaugat la data 07.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Proiect buget 2017 Nr: 138 (Adaugat la data 25.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31.12.2016 Nr: 1 (Adaugat la data 05.01.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Anul 2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare în comuna Grindu şi a Regulamentului pentru colectarea acestei taxei. Nr: 41 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind rectificarea bugetului local al anului 2016 Nr: 40 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind retragerea comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, din calitatea de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris Group 2010”. Nr: 39 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru organizarea « Pomului de iarnă » copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu Nr: 38 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind închirierea prin încredinţare directă a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către S.C.Elvio Agro SRL Nr: 37 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social întocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 36 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 35 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei GRINDU Nr: 34 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017 Nr: 33 (Adaugat la data 20.12.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului Cultural din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 31 (Adaugat la data 22.11.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al proiectului “Reabilitare cămin cultural comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”, finanţat prin PNDR Măsura 3.2.2. în baza contractului de finanţare nr. C413322011232347106 din 06.08.2013 Nr: 30 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aderarea comunei Grindu la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Ialomiţa Nr: 29 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea contribuţiei/cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomuniară “Ecoaqua ”S.A. Călăraşi Nr: 28 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea contribuţiei/cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomuniară “Salubris Group 2010” Nr: 27 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III al anului 2016. Nr: 26 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • pentru modificarea H.C.L.nr.18/22.04.2016 care completează H.C.L.nr.45/02.10.2014 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare Nr: 25 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Grindu şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia Nr: 24 (Adaugat la data 31.10.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aderarea comunei GRINDU la Asociaţia Comunelor din România Nr: 23 (Adaugat la data 28.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind mandatarea reprezentantului comunei GRINDU în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei “Ecoaqua” Nr: 22 (Adaugat la data 28.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2016/2017 Nr: 21 (Adaugat la data 28.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind rectificarea bugetului local al anului 2016 Nr: 20 (Adaugat la data 28.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind numirea dlui Ionică Ionel – viceprimar al comunei Grindu ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI „ ECOAQUA” CĂLĂRAŞI Nr: 18 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind închirierea prin încredinţare directă a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către dl.Profir Marin Nr: 17 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind închirierea prin încredinţare directă a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către dl.Iancu Victoraş Nr: 16 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind închirierea prin încredinţare directă a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către dl.Răducanu Constantin Nr: 15 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind închirierea prin încredinţare directă a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către I.I.Ristache Alexandru Nr: 14 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind închirierea prin încredinţare directă a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către S.C.Real CompanySRL Nr: 13 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind închirierea prin încredinţare directă a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către dna Grigore Lilica Nr: 12 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind închirierea prin încredinţare directă a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către S.C.Codra Electric SRL Nr: 11 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind închirierea prin încredinţare directă a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu către I.F.Cristache Mariana Nr: 10 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • pentru modificarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 9 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II al anului 2016 Nr: 8 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind rectificarea bugetului local al anului 2016 Nr: 7 (Adaugat la data 26.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii unor activităţi ale serviciului de salubrizare, prin negociere directă către operatorul SC ROSAL GROUP SA București-Sucursala Urziceni Nr: 21 (Adaugat la data 22.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 20 (Adaugat la data 22.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind însuşirea raportului de evaluare a bunurilor aflate în inventarul domeniului privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 19 (Adaugat la data 22.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • pentru completarea H.C.L.nr.45/02.10.2014 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare Nr: 18 (Adaugat la data 22.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • pentru modificarea H.C.L. nr. 4 din 10.02.2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 17 (Adaugat la data 22.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea Regulamentului pentru constituirea dreptului de superficie în condițiile Codului Civil, proprietarilor de construcții amplasate pe terenuri aparținând domeniului privat al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa Nr: 16 (Adaugat la data 22.04.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 15 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pentru abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local Grindu Nr: 14 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate Nr: 13 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind acordarea unui sprijin financiar in sumă de 20.000 lei de la bugetul local al comunei, pentru Biserica “Înălţarea Domnului” din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 12 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Grindu, pe anul 2015 Nr: 11 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind organizarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2016/2017 Nr: 10 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2016 Nr: 9 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 Nr: 8 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind rectificarea bugetului local al anului 2016 Nr: 7 (Adaugat la data 07.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat şi a contribuţiei de co-finanţare la obiectivului de investiţii : “Construire grupuri sanitare pentru Şcoala Gimnazială nr.1 clasele I-VIII, corp A, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 6 (Adaugat la data 15.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind utilizarea excedentului aferent anului 2015 în anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare Nr: 5 (Adaugat la data 10.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 4 (Adaugat la data 10.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru investiţia ,,Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 2 (Adaugat la data 20.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31.12.2015 Nr: 1 (Adaugat la data 07.01.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anul 2015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social intocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 56 (Adaugat la data 23.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind acordarea unor facilități fiscale, prin aplicarea prevederilor O.U.G.nr. 44 /14.10.2015 pentru obligațiile de plată restante, datorate bugetului local al UAT-ului Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 55 (Adaugat la data 23.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 Nr: 54 (Adaugat la data 23.12.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind rectificarea bugetului local al anului 2015 Nr: 52 (Adaugat la data 23.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind însuşirea raportului de evaluare a mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 51 (Adaugat la data 23.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind suplimentarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomuniară “Salubris Group 2010”, pentru anul 2015 Nr: 51 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind revocarea Hotărârii nr.25 din 27.05.2013 referitoare la aprobarea implementării proiectului “e-UAT. Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice in judetul Ialomita” din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competivităţii Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” Nr: 50 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judetul Ialomita Nr: 49 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind rectificarea bugetului local al anului 2015 Nr: 48 (Adaugat la data 26.11.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind organizarea structurii de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu Nr: 46 (Adaugat la data 28.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • pentru modificarea H.C.L.nr.30/30.05.2014 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 9 loturi teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei, pentru construirea de locuinte Nr: 45 (Adaugat la data 28.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • pentru modificarea art.4 din H.C.L.nr.18/02.06.2010 privind închirierea prin încredinţare directă a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 44 (Adaugat la data 28.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2015/2016 Nr: 43 (Adaugat la data 28.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 42 (Adaugat la data 28.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea cumpărării unui imobil proprietate privată situat în comuna Grindu, str.Primăriei, nr.39, judeţul Ialomiţa Nr: 41 (Adaugat la data 28.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind rectificarea bugetului local al anului 2015 Nr: 40 (Adaugat la data 28.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.7/31.07.2012 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Grindu Nr: 39 (Adaugat la data 28.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu. Nr: 40 (Adaugat la data 17.09.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind rectificarea bugetului local al anului 2015 Nr: 38 (Adaugat la data 27.08.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 36 (Adaugat la data 30.06.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului (clădire+teren aferent) ce aparţine domeniului privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 35 (Adaugat la data 30.06.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 783 mp şi construcţii (locuinţă + anexe) în suprafaţă de 221 mp, situat în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 34 (Adaugat la data 30.06.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind acordarea unui sprijin financiar in sumă de 15.000 lei de la bugetul local al comunei, pentru Biserica “Înălţarea Domnului” din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 33 (Adaugat la data 30.06.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind rectificarea bugetului local al anului 2015 Nr: 32 (Adaugat la data 30.06.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Grindu, al dlui Ioniţă Gheorghe Nr: 31 (Adaugat la data 30.06.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.24 din 16.07.2009 privind reactualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Grindu. Nr: 30 (Adaugat la data 22.05.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014. Nr: 29 (Adaugat la data 22.05.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I al anului 2015 Nr: 28 (Adaugat la data 22.05.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind rectificarea bugetului local al anului 2015. Nr: 27 (Adaugat la data 22.05.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind constatarea încetării înainate de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dnei Constantin Ioana, ca urmare a demisiei acesteia şi declararea locului acesteia vacant Nr: 26 (Adaugat la data 22.05.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea modelului cadru a actului adiţional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, nr.2476/29.10.2007, încheiat între A.D.I.Ecoaqua şi Societatea Ecoaqua Călăraşi SA. Nr: 25 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, nr.2476/29.10.2007, încheiat între A.D.I.Ecoaqua şi Societatea Ecoaqua Călăraşi SA. Nr: 24 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru concesionarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical Nr: 23 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind mandatarea primarului comunei Grindu pentru a încheia un contract de prestări servicii cu un evaluator autorizat în vederea evaluării imobilului – fostă clădire primărie, ce urmează a fi cumpărat de UAT Grindu şi aflat in proprietatea dnei Călinescu Justina Florica Nr: 22 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea aderarii Comunei Grindu, județul Ialomița, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea de Asociatia „Grupul de Actiune Locala Ialomita Centrala Balaciu-Căzănești-Reviga” Nr: 21 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu. Nr: 20 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol Nr: 19 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 18 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind modificarea H.C.L.nr.7/31.07.2012 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Grindu Nr: 17 (Adaugat la data 30.04.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind utilizarea excedentului aferent anului 2014 in anul 2015 pentru finanţarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare Nr: 15 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea Devizului general actualizat privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului ,,Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 14 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind stabilirea taxei speciale de salubritate in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 13 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, pentru investiţia : „Platformă colectare şi compostare gunoi, drum de acces, canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale şi mica zonă industrială”, beneficiar : comuna Grindu Nr: 12 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea contribuţiei/cotizaţia pentru anul 2015 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomuniară “Salubris Group 2010” Nr: 11 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei pe anul 2014 Nr: 10 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind organizarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2015/2016 Nr: 9 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 8 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2015 Nr: 7 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu,judeţul Ialomiţa. Nr: 6 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 Nr: 5 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Grindu, al dlui Duţu Gheorghiţă Nr: 4 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind încetarea mandatului de consilier local al dlui Andrei Vasile Nr: 3 (Adaugat la data 24.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi Nr: 2 (Adaugat la data 08.01.2015)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Anul 2014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind acordarea unui sprijin financiar in sumă de 20.000 lei de la bugetul local al comunei, pentru Biserica “Înălţarea Domnului” din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 59 (Adaugat la data 15.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 58 (Adaugat la data 15.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social intocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 57 (Adaugat la data 15.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru organizarea « Pomului de iarnă » copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu Nr: 56 (Adaugat la data 15.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 55 (Adaugat la data 15.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind rectificarea bugetului local al anului 2014 Nr: 54 (Adaugat la data 15.12.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015 Nr: 53 (Adaugat la data 15.12.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • pentru aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă, a Regulamentului de organizare si funcţionare a Serviciului public de alimentare cu apă si a Caietului de sarcini al Serviciului public de alimentare cu apă Nr: 52 (Adaugat la data 31.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local in Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu si in Comisia de evaluare a calităţii educaţiei, pentru anul scolar 2014-2015 Nr: 51 (Adaugat la data 31.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.18/31.03.2014 privind utilizarea excedentului aferent anului 2013 in anul 2014 Nr: 50 (Adaugat la data 31.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 49 (Adaugat la data 31.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III al anului 2014 Nr: 48 (Adaugat la data 31.10.2014) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind rectificarea bugetului local al anului 2014 Nr: 47 (Adaugat la data 31.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare Nr: 45 (Adaugat la data 02.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind modificarea şi completarea Programului de achiziţii publice pe anul 2014 Nr: 44 (Adaugat la data 02.10.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind rectificarea bugetului local al anului 2014 Nr: 43 (Adaugat la data 02.10.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind vânzarea terenului intravilan Lot.nr.58, in suprafaţă de 1.078 mp, situat in comuna Grindu, către S.C.Gal Serv S.R.L, pe care il deţine in prezent in inchiriere Nr: 42 (Adaugat la data 09.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind închirierea suprafeţei agricole de 12.178 mp.situată in extravilanul comunei Grindu către S.C.OMV PETROM Asset IX Moldova Sud, pe perioada remedierii lucrărilor de construcţii Nr: 41 (Adaugat la data 09.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • pentru modificarea Anexa nr.1, poziţiile 71 şi 72 din H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 40 (Adaugat la data 09.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • pentru revocarea H.C.L.nr.33/21.07.2014 privind stabilirea obligaţiilor si răspunderilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici si cetăţenilor, pentru buna gospodarire a localităţii si instaurarea unui climat de ordine si curăţenie pe teritoriul comunei Grindu, judetul Ialomiţa Nr: 39 (Adaugat la data 09.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind rectificarea bugetului local al anului 2014 Nr: 38 (Adaugat la data 09.09.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind rectificarea bugetului local al anului 2014. Nr: 35 (Adaugat la data 21.07.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 34 (Adaugat la data 21.07.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind stabilirea obligaţiilor si răspunderilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici si cetăţenilor, pentru buna gospodarire a localităţii si instaurarea unui climat de ordine si curăţenie pe teritoriul comunei Grindu, judetul Ialomiţa Nr: 33 (Adaugat la data 21.07.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 9 loturi teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei, pentru construirea de locuinte Nr: 30 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind initierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 29 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Ialomiţa pentru asigurarea funcţiei de audit public intern Nr: 28 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind mandatarea reprezentantului comunei Grindu – dl.Vieriu Costel – viceprimar al comunei Grindu in vederea exercitării atribuţiilor in Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI „ ECOAQUA” CĂLĂRAŞI Nr: 27 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind numirea dlui Vieriu Costel – viceprimar al comunei Grindu ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI „ ECOAQUA” CĂLĂRAŞI Nr: 26 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind utilizarea excedentului aferent anului 2013 in anul 2014 Nr: 25 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind rectificarea bugetului local al anului 2014 Nr: 24 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind acordarea de premii băneşti elevilor de la Şcoala gimnazială Grindu, pentru rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare, in anul şcolar 2013/2014 Nr: 23 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 22 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 Nr: 21 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I al anului 2014 Nr: 20 (Adaugat la data 30.05.2014) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind utilizarea excedentului aferent anului 2013 in anul 2014 Nr: 18 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2014/2015 Nr: 17 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea păşunatului şi exploatarea pajişilor pe teritoriul administrativ al comunei Grindu Nr: 16 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa Nr: 15 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului ,,Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.” Nr: 14 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 13 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2014 Nr: 12 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind rectificarea bugetului local al anului 2014 Nr: 11 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu Nr: 10 (Adaugat la data 31.03.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 Nr: 9 (Adaugat la data 10.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu Nr: 7 (Adaugat la data 31.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea contributiei/cotizatia pentru anul 2014 catre Asociata de Dezvoltare Intercomuniară “Salubris Group 2010”. Nr: 6 (Adaugat la data 31.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind modificarea H.C.L. nr.60/23.12.2013 privind stabilirea taxei speciale de salubritate in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 5 (Adaugat la data 31.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind modificarea art. 2 la H.C.L.nr.33 din 04.07.2013 privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei comunei Grindu,judetul Ialomita. Nr: 4 (Adaugat la data 31.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei pe anul 2013 Nr: 3 (Adaugat la data 31.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind utilizarea excedentului aferent anului 2013 in anul 2014 pentru acoperirea golului temporar de casă Nr: 2 (Adaugat la data 09.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013, din excedentul bugetului local pe anul 2012 Nr: 1 (Adaugat la data 09.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Anul 2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind modificarea H.C.L.nr.42/21.11.2013 privind vânzarea terenului intravilan Lot.nr.45, in suprafaţă de 2.530 mp, situat in comuna Grindu, către S.C.Pontica S.R.L., pe care il deţine in prezent in inchiriere Nr: 61 (Adaugat la data 23.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind stabilirea taxei speciale de salubritate in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 60 (Adaugat la data 23.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2013 Nr: 59 (Adaugat la data 23.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014 Nr: 58 (Adaugat la data 23.12.2013) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind modificarea structurii unei funcţii publice din cadrul aparatul de specialitate a primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 57 (Adaugat la data 23.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind rectificarea bugetului local al anului 2013 Nr: 56 (Adaugat la data 23.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social intocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 55 (Adaugat la data 10.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea contribuţie comunei Grindu prin Consiliul local Grindu la proiectul ,,Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 54 (Adaugat la data 10.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului ,,Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa. Nr: 53 (Adaugat la data 10.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice navetiste, de la Şcoala Gimnazială Grindu. Nr: 52 (Adaugat la data 10.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea « Pomului de iarnă » copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu Nr: 51 (Adaugat la data 10.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind rectificarea bugetului local al anului 2013 Nr: 50 (Adaugat la data 10.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu Nr: 49 (Adaugat la data 10.12.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 48 (Adaugat la data 21.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, pentru investiţia : „Platformă colectare şi compostare gunoi, drum de acces, canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale şi mica zonă industrială”, beneficiar : comuna Grindu. Nr.44 din 15.11.2013. Nr: 47 (Adaugat la data 21.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind modificarea şi completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2013 Nr: 46 (Adaugat la data 21.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind rectificarea bugetului local al anului 2013 Nr: 45 (Adaugat la data 21.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul III al anului 2013. Nr: 44 (Adaugat la data 21.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 43 (Adaugat la data 21.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind vânzarea terenului intravilan Lot.nr.45, in suprafaţă de 2.530 mp, situat in comuna Grindu, către S.C.Pontica Chim S.R.L., pe care il deţine in prezent in inchiriere Nr: 42 (Adaugat la data 21.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind insuşirea raportului de evaluare pentru vânzarea bunurilor din inventarul domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa. Nr: 41 (Adaugat la data 21.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014. Nr: 40 (Adaugat la data 14.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu. Nr: 39 (Adaugat la data 30.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local in Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu si in Comisia de evaluare a calităţii educaţiei, pentru anul scolar 2013-2014 Nr: 38 (Adaugat la data 30.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 37 (Adaugat la data 30.09.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 35 (Adaugat la data 22.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu Nr. 32 din 10.07.2013. Nr: 34 (Adaugat la data 22.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind însuşirea variantei finală a proiectului stemei comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 33 (Adaugat la data 04.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 32 (Adaugat la data 04.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind infiinţarea Poliţiei Locale a comunei Grindu. Nr: 31 (Adaugat la data 04.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea realizării unor documentaţii de carte funciară pentru opt loturi de casă. Nr: 30 (Adaugat la data 04.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul II al anului 2013 Nr: 29 (Adaugat la data 04.07.2013) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind acordarea de premii băneşti elevilor de la Şcoala gimnazială Grindu, pentru rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare, in anul şcolar 2012/ 2013 Nr: 28 (Adaugat la data 04.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind instituirea taxei speciale de divorţ pe cale administrativă Nr: 27 (Adaugat la data 04.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 26 (Adaugat la data 04.07.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BARBU CATARGIU” şi plata taxei de înfiinţare precum şi cuantumului cotizaţiei anuale către ADI „Barbu Catargiu” Nr: 20 (Adaugat la data 30.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 19 (Adaugat la data 30.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I al anului 2013 Nr: 18 (Adaugat la data 30.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2013. Nr: 17 (Adaugat la data 30.04.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea Programului de lucrări edilitar – gospodăresti si stimularea ocupării temporare a forţei de muncă in comuna Grindu Nr: 16 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 15 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 14 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, actualizată prin H.C.L.nr.24/16.07.2009 Nr: 13 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei pe anul 2012 Nr: 12 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 Nr: 11 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 10 (Adaugat la data 29.03.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu. Nr. 5 din 21.01.2013 Nr: 9 (Adaugat la data 27.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu. Nr: 9 (Adaugat la data 27.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind actualizarea chiriei pentru persoanele fizice şi juridice care deţin contracte de inchiriere, prin incredinţare directă, aprobate prin H.C.L.nr.18/02.06.2010 Nr: 7 (Adaugat la data 27.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor destinate construirii de locuinţe Nr: 6 (Adaugat la data 27.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2013-2014 Nr: 5 (Adaugat la data 27.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind revocarea alin.(2) din art.1 din Hotărârea Consiliului local, nr.39 /21.12.2012 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubritate in comuna Grindu şi a Regulamentului pentru colecatrea acestei taxe Nr: 4 (Adaugat la data 27.02.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012, din excedentul bugetului local pe anul 2011 Nr: 2 (Adaugat la data 09.01.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 1 (Adaugat la data 09.01.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013 Nr: 1 (Adaugat la data 03.01.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anul 2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind rectificarea bugetului local al anului 2012 Nr: 44 (Adaugat la data 27.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 43 (Adaugat la data 27.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 42 (Adaugat la data 21.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2012 Nr: 41 (Adaugat la data 21.12.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind rectificarea bugetului local al anului 2012 Nr: 40 (Adaugat la data 21.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubritate in comuna Grindu şi a Regulamentului pentru colectarea acestei taxei Nr: 39 (Adaugat la data 21.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea Actului adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare “Salubris Group 2010 “, adoptat in sedinţa Adunării Generale din data 03.12.2012 Nr: 38 (Adaugat la data 21.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii unor activităţi ale serviciului de salubrizare, prin concesiune către operatorul regional S.C.Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.Griviţa Nr: 37 (Adaugat la data 21.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 36 (Adaugat la data 21.12.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind modificarea art. 2.1 şi 4.1 al Contractului de concesiune nr. 277 din 18.02.2010 incheiat intre Consiliul local Grindu şi S.C.Crisstil Prod Com S.R.L. Nr: 35 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind modificarea art. 2.1 şi 4.1 al Contractului de inchiriere nr. 971 din 29.06.2010 incheiat intre Consiliul local Grindu şi S.C.Pontica Chim S.R.L. Nr: 34 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind modificarea art. 2.1 şi 4.1 al Contractului de inchiriere nr. 956 din 29.06.2010 incheiat intre Consiliul local Grindu şi S.C.Real Company S.R.L. Nr: 33 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea asocierii comunei GRINDU in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group 2010 Nr: 32 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social intocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Nr: 31 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu. Nr: 30 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind modificarea şi completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. Nr: 29 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind utilizarea execedentului aferent anului 2011 in anul 2012 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, precum şi pentru acoperirea golurilor temporare de casă Nr: 28 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013 Nr: 27 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III al anului 2012 Nr: 26 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind rectificarea bugetului local al anului 2012. Nr: 25 (Adaugat la data 26.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Cămin Cultural, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”. Nr: 24 (Adaugat la data 09.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 23 (Adaugat la data 09.11.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construcţii noi pentru depozitare produse agricole şi utilizarea energiei din surse regenerabile” in comuna Grindu, beneficiar S.C.Malprod SRL Nr: 22 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind atribuirea in folosinţă gratuită către S.C.OMV PETROM Asset IX Moldova Sud, a unui teren in suprafaţă de 1489 mp. situat in extravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa. Nr: 21 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind desemnarea unei persoane pentru a reprezenta comuna in “Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa,Centrala Balaciu-Cazănesti-Reviga”. Nr: 20 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.18/02.06.2010 privind inchirierea prin incredinţare directă a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al localităţii Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 19 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind modificarea art. 1,2 şi 4 al Contractului de inchiriere nr. 970 din 29.06.2010 incheiat intre Consiliul local Grindu şi I.I.Cristache Constantin Nr: 18 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local in Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu si in Comisia de evaluare a calităţii educaţiei, pentru anul scolar 2012-2013 Nr: 16 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 15 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2012 Nr: 14 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind rectificarea bugetului local al anului 2012 Nr: 13 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind însuşirea variantei finală a proiectului stemei comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 12 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei GRINDU Nr: 11 (Adaugat la data 28.09.2012) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 10 (Adaugat la data 31.07.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II al anului 2012 Nr: 9 (Adaugat la data 31.07.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • privind rectificarea bugetului local al anului 2012 Nr: 8 (Adaugat la data 31.07.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 17 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu. Nr: 16 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I al anului 2012 Nr: 15 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • privind utilizarea execedentului aferent anului 2011 in anul 2012 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, precum şi pentru acoperirea golurilor temporare de casă Nr: 14 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2012 Nr: 13 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de Asistenta Sociala 2012 – 2017, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului Asistenta Sociala Nr: 12 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei pe anul 2011 Nr: 11 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • privind aprobarea realizarii unor documentatii de carte funciara pentru opt loturi de casa Nr: 10 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 6 loturi teren intravilan apartinand domeniului privat comunal, pentru construirea de locuinte Nr: 9 (Adaugat la data 24.05.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 6 (Adaugat la data 14.03.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 Nr: 5 (Adaugat la data 14.03.2012) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2012-2013 Nr: 4 (Adaugat la data 01.03.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului Nr: 3 (Adaugat la data 01.03.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu Nr: 2 (Adaugat la data 01.03.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 Nr: 1 (Adaugat la data 01.03.2012) Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anul 2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 47 (Adaugat la data 27.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Proiect privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de executie lucrari “Reparatii strazi in comuna Grindu, judetul Ialomita” Nr: 44 (Adaugat la data 27.12.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Proiect privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu Nr: 43 (Adaugat la data 20.12.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Proiect privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes social intocmit conform prevederilorLegii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 42 (Adaugat la data 20.12.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Proiect privind aprobarea Contului de execuţiei bugetară pentru trimestrul IV al anului 2011 Nr: 41 (Adaugat la data 20.12.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Proiect privind rectificarea bugetului local al anului 2011 Nr: 40 (Adaugat la data 20.12.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Proiect Hotarare Proiect privind scoaterea din domeniul privat al comunei a suprafetei agricole de 6,6475 ha si punerea acesteia la dispozitia Comisiei locale de fond funciar Nr: 36 (Adaugat la data 05.12.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii unor documentatii de carte funciara pentru unele terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei Nr: 35 (Adaugat la data 05.12.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Proiect privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2012. Nr: 34 (Adaugat la data 05.12.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Proiect de Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice navetiste, de la Scoala Grindu. Nr: 39 (Adaugat la data 30.11.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Proiect privind modificarea şi completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011. Nr: 38 (Adaugat la data 30.11.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Proiect privind rectificarea bugetului local al anului 2011 Nr: 37 (Adaugat la data 30.11.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Proiect de hotarare privind celtuielile de deplasare Nr: 33 (Adaugat la data 10.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Proiect de Hotarare privind aprobarea Contului de executie bugetara pentru Trim. III al anului 2011 Nr: 32 (Adaugat la data 10.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al anului 2011 Nr: 31 (Adaugat la data 10.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Nr: (Adaugat la data 29.09.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Nr: (Adaugat la data 29.09.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Nr: (Adaugat la data 29.09.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Nr: (Adaugat la data 29.09.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Nr: (Adaugat la data 29.09.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Proiect de Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare Nr: 26 (Adaugat la data 07.07.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Proiect de Hotarare privind aprobarea Contului de execuţiei bugetară pentru trimestrul II Nr: 27 (Adaugat la data 04.07.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Proiect de Hotarare privind darea in administrare a activităţii serviciului de salubrizare Nr: 24 (Adaugat la data 04.07.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local Nr: 23 (Adaugat la data 04.07.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Proiect de Hotarare privind aprobarea realizarii unor documentatii de carte funciara Nr: 22 (Adaugat la data 04.07.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de concesionare a bunurilor Nr: 21 (Adaugat la data 03.07.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Proiect de Hotarare privind rezilierea contractelor de concesiune Nr: 20 (Adaugat la data 03.07.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Proiect de Hotarare pentru completarea H.C.L. nr.23/29.05.2001 Nr: 19 (Adaugat la data 27.05.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Proiect de Hotarare pentru modificarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 Nr: 18 (Adaugat la data 27.05.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Proiect de Hotarare privind alocarea sumei de 4.000 lei Nr: 17 (Adaugat la data 27.05.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Proiect de Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare la locul de munca Nr: 16 (Adaugat la data 27.05.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Proiect de Hotarare privind aprobarea Contului de execuţie Nr: 15 (Adaugat la data 20.04.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Proiect de Hotarare privind acordarea avizului consultativ pentru reţeaua unităţilor şcolare Nr: 14 (Adaugat la data 18.04.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Proiect de Hotarare privind inchirierea prin licitaţie publică a clădirii – salon de nunţi Nr: 13 (Adaugat la data 18.04.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei tehno-economice Nr: 11 (Adaugat la data 04.04.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Proiect de Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare Nr: 11 (Adaugat la data 04.04.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Proiect de Hotarare privind aprobarea Contului de execuţie Nr: 10 (Adaugat la data 14.03.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Proiect de Hotarare privind acordarea calificativului pentru performantele profesionale secretarului Nr: 9 (Adaugat la data 28.02.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Proiect de Hotarare privind insuşirea inventarului bunurilor Nr: 8 (Adaugat la data 28.02.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Proiect de Hotarare privind aprobarea Statutului comunei Grindu Nr: 7 (Adaugat la data 28.02.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Proiect de Hotarare privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L.nr.30/22.12.2010 Nr: 6 (Adaugat la data 05.02.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Proiect de Hotarare privind stabilirea veniturilor potentiale Nr: 5 (Adaugat la data 03.02.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Nr: 4 (Adaugat la data 31.01.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Proiect de Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.23/29.05.2001 Nr: 2 (Adaugat la data 14.01.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011 Nr: 1 (Adaugat la data 14.01.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de lucrări de interes social Nr: 3 (Adaugat la data 08.01.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare