Strategia de dezvoltare locală

  • HCL nr. 44 din 09.05.2023 privind aderarea și includerea unităţii administrativ-teritoriale comuna Grindu la noul Parteneriat, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia ”Grupul de Acțiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga” pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027, inclusiv pentru accesarea sub-măsurii 19.1 PNDR „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în vederea selecției și autorizării GAL-urilor pentru perioada 2023-2027” Vizualizare
  • HCL nr. 24 din 21.03.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Grindu, județul Ialomița, pentru perioada 2021-2027 Vizualizare