Strategia de dezvoltare locală

  • HCL nr. 24 din 21.03.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Grindu, județul Ialomița, pentru perioada 2021-2027 Vizualizare