Amenajament pastoral

  • HCL nr. 27 din 21.03.2022 privind aprobarea modelului de cerere în vederea închirierii pășunii aflate în domeniul privat al comunei Grindu de către persoanele fizice/juridice care dețin animale Vizualizare