Masuri preventive

Masurile de prevenire pentru raspandirea virusului de pesta porcina: click aici

Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor

si poluarilor accidentale perioada 2014-2017: click aici

PIESE SCRISE:
0) Foaia de capat – Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale perioada 2014-2017: click aici

1) Cuprins: click aici

  1. a) Dispoziţia primarului de constituire a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă: click aici
  2. b) Componenta nominala a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta: click aici
  3. c) Institutiile care asigura permanenta si unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii si informatii: click aici
  4. d) Schema fluxului informational operativ-decizional pentru aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase: click aici
  5. e) Date caracteristice de aparare a obiectivelor inundabile: click aici
  6. f) Masuri preventive si operative ce se intreprind la nivel local: click aici
  7. g) Stocul minim de materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si de combatere efectelor poluarilor accidentale: click aici
  8. j) Raport asupra starii digurilor de aparare: click aici
  9. k) Lista potentialilor poluatori: click aici
  10. l) Baraje existente pe teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale: click aici

PIESE DESENATE: 
h1) Planul de situaţie al U.A.T., cu curbe de nivel: click aici 

h2) Planul de situaţie al U.A.T. (zone de risc, localitati), cu imagini satelitare: click aici