Proiecte de HCL

Anul 2022
 • Proiect de HCL nr. 45 din 30.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Amenajare complex de joacă, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 45 (Adaugat la data 30.05.2022) Vizualizare
  • Proiect de HCL nr. 44 din 30.05.2022 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 44 (Adaugat la data 30.05.2022) Vizualizare
   • Proiect de HCL nr. 44 din 30.05.2022 Anexa Inventar domeniu privat Vizualizare
  • Proiect de HCL nr. 43 din 30.05.2022 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 43 (Adaugat la data 30.05.2022) Vizualizare
   • Proiect de HCL nr. 42 din 30.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 42 (Adaugat la data 30.05.2022) Vizualizare
    • Proiect de HCL nr. 41 din 05.05.2022 privind stabilirea coeficientului de ierarhizare pentru funcția contractuală din cadrul cabinetului primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 41 (Adaugat la data 05.05.2022) Vizualizare
     • Anunt public nr. 1 din 10.01.2022 privind Proiect de HCL aprobarea bugetului local pe anul 2022 Nr: 1 (Adaugat la data 10.01.2022) Vizualizare
      Anul 2021
      • Proiect nr. 37 din 22.07.201 privind buna gospodărire a comunei Grindu, județul Ialomița Nr.37 din 22.07.2021 Nr: 37 (Adaugat la data 22.07.2021) Vizualizare
       • Proiect de HCL nr. 7 din 29.03.2021 privind stabilirea impozite si taxe locale pe anul 2022 Nr: 7 (Adaugat la data 29.03.2021) Vizualizare
        Anul 2020
        • Anunt nr. 2343 si Proiect de HCL nr. 17 din 19.11.2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 Nr: 17 (Adaugat la data 19.11.2020) Vizualizare