Proiecte de HCL

Anul 2024
 • Proiect buget previzionat an 2024 Nr: f.n. (Adaugat la data 04.01.2024) Vizualizare
  Anul 2023
  • Anunt public nr. 06 din 06.01.2023 – dezbatere publica Proiect de HCL nr. 02 din 06.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 Nr: 02 (Adaugat la data 06.01.2023) Vizualizare
   Anul 2022
   • Proiect de H.C.L. nr. 94 din 28.12.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Grindu 2023-2027 Nr: 94 (Adaugat la data 28.12.2022) Vizualizare
    • Anunt public nr. 388 din 16.12.2022 dezbatere publica Proiect de HCL privind modificarea taxei de inchiriere pentru anul 2023 a buldoexcavatorului aflat in patrimoniul Comunei Grindu Nr: 388 (Adaugat la data 16.12.2022) Vizualizare Vizualizare
     • Proiect de HCL nr. 71 din 20.10.2022 privind implementarea procedurilor operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul Primăriei comunei Grindu Nr: 71 (Adaugat la data 20.10.2022) Vizualizare
      • Proiect de HCL nr. 64 din 26.09.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Nr: 64 (Adaugat la data 26.09.2022) Vizualizare
       • Proiect de HCL nr. 45 din 30.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiţii: “Amenajare complex de joacă, comuna Grindu, judeţul Ialomiţa” Nr: 45 (Adaugat la data 30.05.2022) Vizualizare
        • Proiect de HCL nr. 44 din 30.05.2022 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.10/28.04.2011 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 44 (Adaugat la data 30.05.2022) Vizualizare
         • Proiect de HCL nr. 44 din 30.05.2022 Anexa Inventar domeniu privat Vizualizare
        • Proiect de HCL nr. 43 din 30.05.2022 pentru modificarea şi completarea H.C.L.nr.23/29.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 43 (Adaugat la data 30.05.2022) Vizualizare
         • Proiect de HCL nr. 42 din 30.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 42 (Adaugat la data 30.05.2022) Vizualizare
          • Proiect de HCL nr. 41 din 05.05.2022 privind stabilirea coeficientului de ierarhizare pentru funcția contractuală din cadrul cabinetului primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Nr: 41 (Adaugat la data 05.05.2022) Vizualizare
           • Anunt public nr. 1 din 10.01.2022 privind Proiect de HCL aprobarea bugetului local pe anul 2022 Nr: 1 (Adaugat la data 10.01.2022) Vizualizare
            Anul 2021
            • Proiect nr. 37 din 22.07.201 privind buna gospodărire a comunei Grindu, județul Ialomița Nr.37 din 22.07.2021 Nr: 37 (Adaugat la data 22.07.2021) Vizualizare
             • Proiect de HCL nr. 7 din 29.03.2021 privind stabilirea impozite si taxe locale pe anul 2022 Nr: 7 (Adaugat la data 29.03.2021) Vizualizare
              Anul 2020
              • Anunt nr. 2343 si Proiect de HCL nr. 17 din 19.11.2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 Nr: 17 (Adaugat la data 19.11.2020) Vizualizare