Planul de pregatire

  • HCL nr. 47 din 25.05.2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Vizualizare
    •  HCL nr. 47 din 25.05.2023 – Anexă la HCL nr. 47 din 25.05.2023 PAAR Grindu Vizualizare