Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001: d-na. secretar Ene Tudora